Obnova a restaurování

RESTAUROVÁNÍ VĚŽE JAKOBÍNKY V ROŽMBERKU NAD VLTAVOU aneb PUTOVÁNÍ ZA STŘEDOVĚKÝM STAVEBNÍM UMĚNÍM

V září roku 2013 byl představen a slavnostně zahájen projekt na restaurování a zpřístupnění středověké věže Jakobínky na hradě Rožmberk nad Vltavou. Věž  je nyní restaurována středověkými stavebními technologiemi za použití funkční repliky středověkého jeřábu. Okolo věže bylo vystavěno speciální lešení z ručně opracovaného dřeva vytěženého v místním lese. Po více než sto letech je věž opravena a zpřístupněna veřejnosti.

 

„Práce na Jakobínce jsou v Česku ojedinělým stavebním experimentem, kdy chceme uchovat paměť těchto stavebních řemesel a postupů. Zároveň poskytujeme větší prostor odborníkům, kteří se tímto zabývají,“ vysvětluje Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy v Českých Budějovicích Národního památkového ústavu a hlavní koordinátor projektu.

Zahájení projektu předcházel podrobný stavebněhistorický průzkum věže a výzkum historických vyobrazení středověkých stavebních postupů, dochovaných ve středověkých iluminovaných rukopisech. Projekt, který připravil Národní památkový ústav, započal v září 2013 symbolickým ručním kácením stromů v místních lesích. Autory lešení i jeřábu jsou projektant Vít Mlázovský a tesař Petr Růžička, který se nechal inspirovat kresbami a plány z tzv. Codexu Atlanticus Leonarda da Vinciho.
„Těmito kresbami si Leonardo da Vinci připomínal stavební stroje, které používal Fillipo Bruneleschi v letech 1420–1434 při stavbě kopule chrámu Santa Maria del Fiore ve Florencii,“ popisuje Petr Pavelec a pokračuje: „Leonardo se s těmito stroji seznámil, když v roce 1472 na florentském chrámu pracoval jako učeň. Po roce 1500 už se podobné stavební stroje užívaly i ve střední Evropě a je pravděpodobné, že když v té době vznikala jehlancová helmice věže Jakobínka v Rožmberku, mohl se při tom obdobný typ otáčecího jeřábu používat.“

Replika středověkého jeřábu dlouhá 14 a vysoká 7 metrů s kolem na lidský pohon stojí už nyní na vrcholu věže a lze jím otáčet kolem své osy. Díky tomu obslouží celý plášť věže až po vrchol. S jeho pomocí se do třicetimetrové výšky vytáhnou kamenné krakorce, tesařské prvky pro konstrukci krovu a ochozu, střešní krytina, kámen a malta potřebná pro opravu věže. Dolů pak bude jeřáb snášet suť. Nosnost jeřábu je 500 kg a jeho obsluhu zajišťují tři osoby.

Práci jeřábu a jeho obsluhu můžete vidět v dokumentu České televize https://www.facebook.com/ctjihozapad/videos/903471166522788

V roce 2018 byl jeřáb využíván zejména k přesunům materiálu k opravě střechy a vyzdvihnutí chybějících kamenných krakorců. V interiéru práce pokračovaly konzervací a restaurováním dřevěných schodišť. V následujícím roce byl vybudován ochoz, restaurovány krovy a na pořadu byly i drobné dokončovací práce.

O stáří věže Jakobínka se vedou mezi odborníky diskuse. Někteří se domnívají, že pochází z doby kolem roku 1300, jiní zastávají názor, že vznikla až na počátku 16. století. V každém případě jde o vynikající středověkou památku, která je neodmyslitelnou součástí malebného panoramatu města Rožmberk. Jméno věže Jakobínka je poprvé doloženo v inventáři hradu z roku 1723 a od té doby se její název objevuje v písemných pramenech již pravidelně. Když v polovině 19. století přestavovali Buquoyové rožmberský hrad v romantickém stylu, vnímali Jakobínku jako symbol starobylosti hradu. Buquoyové věž udržovali až do roku 1945, ve druhé polovině minulého století se však její stav zhoršoval až k havarijnímu stavu na počátku 21. století. Národní památkový ústav se rozhodl tento stav řešit a po složitých jednáních získal v roce 2012 Jakobínku do svého vlastnictví. Projekt restaurování věže by měl být ukončen v roce 2019. Cílem je nejen záchrana historické památky a experimentální ověření dobových postupů a technologií, ale také zpřístupnění věže návštěvníkům. V interiéru najdou budoucí návštěvníci nejen informace o historii věže, ale také funkční model věže včetně lešení a jeřábu, který bude připomínat tento unikátní stavební experiment po dokončení restaurování památky.

 

Pro zájemce, kteří se chtěli dozvědět podrobnosti a pokochat se výhledem na vltavské údolí, připravil Národní památkový ústav každý měsíc jednu mimořádnou komentovanou prohlídku, která probíhala z lešení. Podmínkou účasti byl věk nad osmnáct let a dobrá fyzická kondice. Výklad o historii věže, postupu restaurátorských prací, využití historických řemesel a speciálních technických postupů vedl Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy v Českých Budějovicích Národního památkového ústavu a hlavní koordinátor projektu.

Rodinám s dětmi a školním skupinám byl určen program Jeřáby táhnou na Jakobínku, který zábavnou a jednoduchou formou pomocí funkčních modelů vysvětlil základní fyzikální principy mechaniky.

Projekt restaurování věže získal zasloužený respekt a obdiv mezi odbornou i laickou veřejností, navíc dostal také ekologický rozměr. Rekonstrukce věže už je sice dokončena, ale materiál z dřevěné lešení získá další využití. Dřevo  bylo recyklováno pro stavebně technické účely a částečně také jako palivo.

Více o prohlídce věže Jakobínka.

Projekt na restaurování a zpřístupnění věže Jakobínka na hradě Rožmberk nad Vltavou probíhá za finanční podpory společnosti E.ON

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.