Naše projekty

Jsme řešiteli následujících grantových projektů

 

Hlavním cílem projektu bylo zachování, ochrana a rozvoj národní kulturní památky zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, státního zámku...

Cílem projektu bylo pokračovat v záchraně a obnově klášterního komplexu. Prioritou se stala zejména oprava objektů se zhoršeným stavebně-technickým stavem,...

Smyslem projektu bylo řešení havarijního stavu budov Starého opatství a Nové prelatury, a to včetně fasád, dvora a okolních ploch. Hlavní aktivity projektu...

Náplní tohoto úspěšně dokončeného projektu byla kompletní revitalizace národní kulturní památky Selský dvůr v Plzni-Bolevci a její zpřístupnění...

Cílem projektu bylo řešení stavebně-technického stavu části národní kulturní památky zámek Vimperk, konkrétně tzv. Horního zámku, jehož stav byl...

Předmětem podpory byla obnova zámeckého parku v k. ú. Telč. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení, ošetření a výsadba dřevin a regenerace...