Výstavy, publikace a filmový archiv

NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem se vedle odborné činnosti věnuje také řadě vzdělávacích a osvětových aktivit, jako je vydávání publikací a pořádání výstav pro nejširší veřejnost. Součástí našeho fondu je i filmových archiv s více jak sedmdesáti krátkými filmy z těžební oblasti.