Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech

Cílem projektu bylo přispět k zachování kulturního dědictví v příhraniční oblasti SZ Čech, která je z hlediska historické zátěže a aktuálního stavu regionu jednou z nejproblematičtějších oblastí ČR.

Výsledky projektu ke stažení

katalog.pdf PDF (30,21 MB)
panely.pdf PDF (16,50 MB)

Projekt byl financován z prostředků aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky. Identifikační kód projektu: DF12P01OVV009.

Na základě zkušeností získaných při podrobné dokumentaci ohrožených památek byly vytvořeny metodiky dokumentace a databáze ohroženého nemovitého kulturního dědictví – vznikly specializované mapy ohrožených památek, včetně typologie jednotlivých skupin: sakrální architektura, lidová architektura, městské domy, drobné památky. Mapa je otevřenou aplikací pro další aktualizaci údajů. Taktéž byla vytvořena rekonstrukční mapa krajiny, vývoj krajiny, interpretace a tvorba rekonstrukčních map, časoprostorový vývoj krajinné struktury (land use – land cover), časoprostorové změny intravilánu sídel – pilotní výstavní projekt „Milešov – proměny kulturní krajiny ve středověku a novověku“, prezentuje dokumentaci a digitalizaci nemovitého kulturního dědictví na příkladu unikátně dochované barokní krajiny a památek na katastru obce Milešov. Součástí projektu „Milešov“ je výstavní katalog, odborná monografie a školní program s metodikou, jejímž cílem je propagovat problematiku kulturního dědictví regionu na středních a základních školách.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Antonín Kadlec, Ph.D.

  • památkář
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 472 704 832, 773 782 831
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ústí nad Labem
Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem 40007