Poradenství (nejen) při obnově památky

Malebnost řady měst a vesnic, krása historických staveb a kultivované prostředí, v němž mají mnozí z nás možnost žít, je výsledkem práce a úsilí vlastníků nebo správců památek a iniciativy místních obyvatel, ale také soustavné péče pracovníků Národního památkového ústavu i dalších institucí.

Témata, která nás zajímají

Rozhodování v památkové péči probíhá v České republice ve dvou krocích, respektive dvou stupních. První instance – územní odborné pracoviště NPÚ, které působí v každém kraji – zpracovává ke konkrétní mu případu odborné posouzení, ale nemá rozhodovací pravomoc. Pravomoc rozhodnout – tedy pověstné „kulaté razítko“ – má správní orgán, jímž může být obec s rozšířenou působností, v případě větších měst magistrátní nebo krajský úřad. Národní památkový ústav dodává tomuto správnímu orgánu odborné podklady a vyjádření. Nejvyšší instancí je pak ministerstvo kultury.

Pokud jste majitelem kulturní památky nebo bydlíte v památkově chráněném městě či vesnici, budou památkáři z NPÚ dříve či později posuzovat vaše záměry a plány týkající se údržby nebo oprav, přestavby a podobně. Mohou mít na vás nějaké požadavky, jejichž cílem je zachování hodnot památky či prostředí, ale v mnohém vám mohou být i užiteční, a to bezplatně:

  • pomohou vám odhalit hodnoty stavby nebo jejích částí a ukážou vám, co cenného by mělo být zachováno a co je naopak možné změnit či odstranit
  • poradí, jakým způsobem provádět údržbu či opravy, aby byly zachovány všechny hodnoty
  • pomohou najít řešení stavebních detailů, s nimiž si architekti či řemeslníci (minimálně ti bez zkušeností s památkami) nebudou vědět rady, a poradí například i s výběrem barev
  • poradí, jak postupovat, když chcete nebo potřebujete něco prozkoumat či vyzkoumat (ať už se to týká archeologie, dendrochronologie a obecně datace předmětů či materiálů, trasologie, historických řemesel a technických postupů či používaných materiálů apod.)
  • poradí, jak postupovat, když chcete nebo potřebujete něco konzervovat či restaurovat
  • poradí, kde hledat informace o historii sídel, tedy měst, vesnic či velkých areálů, i jednotlivých staveb, takže pokud vás zajímá historie vašeho města, kláštera za městem nebo třeba opuštěného pivovaru, jste u nich na správné adrese
  • pomohou s podklady a vyřizováním v případě, že se rozhodnete opravit nějakou zanedbanou stavbu, například kapličku, a potřebovali byste využít některou z forem grantové podpory
  • v krajním případě mohou pomoci zabránit poškození památky nebo místa – v chráněném území nebo na vybrané památce posoudí plánované aktivity, upozorní na jejich negativní vliv a dají podnět pro zahájení správního řízení nebo zjednání nápravy

Z těchto všech důvodů se na „svého“ památkáře obraťte ještě předtím, než začnete platit za práci projektantovi; mohly by to totiž být vyhozené peníze. Za vzor byste si určitě neměli brát načerno prováděnou přístavbu u sousedů ani sice legální a povolenou opravu podobného domu, který ale stojí desítky kilometrů od vás ve zcela jiném prostředí. Když si předem připravíte kvalitní dokumentaci, fotografie či výkresy odpovídající skutečnosti, bude projednávání vaší záležitosti rychlejší. Při jednání se hodně ptejte a nechte si vše vysvětlit. Ovšem pokud vám památkáři nepovolí plastová okna či třípatrovou nástavbu v centru památkové rezervace, nehněvejte se na ně – prostě jen dělají svoji práci...

Konstrukce

Okna, dveře, brány, výkladce...

Fasáda

Konzultace s pracovníky ÚOP v Ústí nad Labem

Fotovoltaika

ADRESA

Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem
Podmokelská 1/15
400 07 Ústí nad Labem-Krásné Březno

TELEFON

+420 472 704 800

E-MAIL

usti@npu.cz

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Lucie Radová

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 472 704 822, 724 663 541
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ústí nad Labem
Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem 40007
Mgr. Lucie Radová absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně bakalářský obor kulturně historická regionalistika a následně magisterské studium stavební historie. Ukončila jej v roce 2005 obhajobou diplomové práce „Pražský starosta Čeněk Gregor“ zabývající se – mimo osoby samotného Gregora – také otázkou velkých pražských hygienických podniků (zejm. zřízení vodovodu a kanalizace). V Národním památkovém ústavu v Ústí nad Labem pracuje od roku 2004, kdy nastoupila do oddělení péče o nemovitý fond, od roku 2013 vedla oddělení garantů. Od roku 2018 je jmenována do funkce vedoucího odboru péče o památkový fond. V letech 2007–2011 se podílela na plnění výzkumného úkolu Systematický průzkum a odborná pasportizace památkového fondu. V letech 2012–2015 pak v rámci Programu aplikovaného výzkum a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury ČR spolupracovala na řešení výzkumného úkolu „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech.“ Od roku 2016 je hlavním řešitelem projektu NAKI II. „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele.“ Badatelsky se v současné době věnuje zejména památkám spojeným s pěstování a zpracování chmele v 19. a na počátku 20. století s přesahy do problematiky formování kulturní krajiny, vesnických sídel a historie zemědělství. Okrajově také proměně krajiny a sídel v pohraničí v důsledku rozvoje těžby ve druhé polovině 20. století.
F29809FE-9D48-472C-92F7-E364B3723FF6

Recepce

BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495
+420 472 704 800
270137A3-7DA9-4554-B15C-915E1EE2B94B sekretariat.usti@npu.cz