Ohrožené památky

Kompletní a aktuální přehled ohrožených památek Ústeckého kraje naleznete                             v Památkovém katalogu v sekci Ohrožené památky.

Vybrané ohrožené památky

Památka raně gotického hradního stavitelství pochází z třetí čtvrtiny 13. století. Na ostrožně byl situován hrad, tvořený horním hradem a předhradím s...

Kaple je poměrně vzácným příkladem empírové sakrální stavby, významné nejen svým zasazením do krajiny, ale i jako připomínka blízké zaniklé vsi...

Největší nefortifikační objekt pevnosti postaven v letech 1782–1783. Dvoupatrový trojkřídlý objekt s extrémně střídmými fasádami s dominantními...

Unikátně technicky řešené mauzoleum včetně kotelny bylo postaveno mezi lety 1888–1889 v neorenesančním slohu dle plánů berlínského profesora Julia Carla...

Původně větrný mlýn byl ve druhé třetině 19. století novogoticky upraven a rozšířen o přístavby a sloužil jako lovecký zámeček. Dnes jde o torzo,...

Komplex dopravních staveb, jehož jádro tvoří dvě původně samostatná nádraží: "horní" (v současnosti stanice Děčín-východ z roku 1869) a "dolní"...