Organizační struktura

Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Odbor péče o památkový fond 

  • Oddělení garantů území
  • Oddělení specialistů
  • Referát archeologie

Odbor evidence, dokumentace a IS

  • Referát GIS a MIS
  • Referát výzkumů, průzkumů a dokumentace
  • Referát dokumentačních fondů a knihovny
  • Referát evidence nemovitých památek
  • Referát evidence movitých památek