Publikace vydávané naším pracovištěm

Naše pracoviště vydává již řadu let nejen mnoho odborných publikací a metodik, ale především dvě periodika:

Památky středních Čech

Průzkumy památek

Přehled všech titulů vydaných naším pracovištěm naleznete zde.
Až do vyprodání zásob si veškeré publikace můžete objednat také telefonicky, emailem nebo osobně na adrese:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze,
Sabinova 5, 130 11 Praha 3

Objednané publikace běžně zasíláme prostřednictvím České pošty, lze je také vyzvednout osobně.
Kontakt na odpovědnou pracovnici:
Mgr. Dita Roubíčková, tel. 274 008 285, e-mail: roubickova.dita@npu.cz

Z důvodu zkráceného pracovního úvazku jsou však výdejní a prodejní hodiny omezené:
pondělí: 10–12, 13–14.30
středa: 10–12
Případně dle předchozí domluvy.

Památky středních Čech

Jedná se o odborný časopis Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze vycházející dvakrát ročně již od roku 1985. Odborné studie, které časopis přináší, se soustředí na region středních Čech a Prahu a věnují se především výsledkům rozsáhlé činnosti v oblasti památkové péče, zejména průzkumům a dokumentaci nejrůznějších druhů památek. Časopis je svým pojetím a zaměřením určen v prvé řadě odborné veřejnosti, nicméně velmi oblíbený a žádaný je rovněž mezi laickými zájemci o historii, dějiny umění a kulturu vůbec.
Časopis Památky středních Čech (ISSN  0862-1586) byl v roce 2014 Radou pro výzkum, vývoj a inovace zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR .

Již od roku 1997 vychází také samostatná příloha časopisu – Ročenka, která vždy shrnuje činnost středočeského územního odborného pracoviště NPÚ za uplynulý rok. Vzniká tak jedinečná dokumentace jeho odborné činnosti.

Dosud vyšlo více 29 ročníků periodika. Podrobné informace včetně obsahu jednotlivých čísel naleznou čtenáři na www.pamatkysc.cz.

Schválený Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR je uveřejněn na webu Rady pro výzkum, vývoj a inovace -  http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=707755.

Průzkumy památek

Časopis Průzkumy památek vychází již od roku 1994. Za tu dobu se stal jedním z nejvýznamnějších periodik v oblasti památkové péče a poznávání kulturního dědictví.
Časopis Průzkumy památek je recenzované neimpaktové periodikum a vychází dvakrát ročně   společnou péčí Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze a Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče (SPPPP). Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče. Na jeho vysokou odbornou úroveň dohlíží redakční rada.

Časopis je svým pojetím a zaměřením určen v prvé řadě odborné veřejnosti, nicméně velmi oblíbený a žádaný je rovněž mezi laickými zájemci o historii, dějiny umění a kulturu vůbec.

Dosud vyšlo 21 ročníků periodika. Podrobné informace včetně obsahu jednotlivých čísel naleznou čtenáři na www.pruzkumypamatek.cz.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

PhDr. Olga Klapetková

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 283, 724 824 723
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha 13011