Památky v našem kraji

Na území Středočeského kraje evidujeme přes 4340 nemovitých a statisíce movitých kulturních památek, 28 národních kulturních památek, 2 městské památkové rezervace, 34 městských památkových zón, 10 vesnických památkových rezervací, 26 vesnických památkových zón, 2 krajinné památkové zóny, 3 archeologické památkové rezervace a 80 ohrožených památek.
Náš kraj se pyšní i památkou zapsanou na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o historické jádro města Kutná Hora s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci.
Výraznou skupinu památek v kraji představují vrchnostenská sídla a sakrální stavby včetně několika klášterů, z nichž 13 patří mezi zpřístupněné památky spravované Národním památkovým ústavem. Jsou to: Karlštejn, Křivoklát, Točník a Žebrák, Krakovec, Březnice, Hořovice, Konopiště, Mnichovo Hradiště, Mníšek pod Brdy, Žleby, Sázava a Hamousův statek ve Zbečně.