O nás

Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze je krajským pracovištěm Národního památkového ústavu s působností ve Středočeském kraji. Jsme odbornou institucí, která se zabývá poznáváním, dokumentací a prezentací památkového fondu včetně metodického vedení jeho úprav, konzervace a restaurování. Zajišťujeme všechny zákonem stanovené činnosti směřující k řádné péči o kulturní památky a památkově chráněná území v rámci Středočeského kraje.

Naše pracoviště je odbornou institucí památkové péče, což znamená, že zpracováváme odborná vyjádření, která slouží jako podklad pro rozhodování památkových odborů příslušných úřadů, zajišťujeme odborný památkový dohled při přípravě a provádění udržovacích prací, rekonstrukcí, obnov i restaurování kulturních památek a staveb v památkově chráněných územích. Zabýváme se poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek, jejich souborů i památkových rezervací a zón na území kraje. Naše archeologické oddělení doplňuje a reviduje seznam archeologických nemovitých památek a provádí některé záchranné archeologické výzkumy.

Zpracováváme také návrhy na prohlášení nemovitostí či předmětů s uměleckou, historickou, technickou nebo vědeckou hodnotou za kulturní památku a podílíme se na evidenci památkového fondu – tedy nemovitých i movitých památek včetně vybavení státních hradů a zámků či fondů historických zámeckých knihoven. Rovněž zpracováváme evidenci uměleckých předmětů, která slouží také při pátrání po odcizených starožitnostech.

Spravujeme sbírky plánů, fotografií, shromažďujeme stavební projekty, restaurátorské zprávy a další odborné podklady k poznání kulturního dědictví. Spolupracujeme s ministerstvem kultury při přidělování dotací vlastníkům památek na příkladnou obnovu.

Služby, které veřejnosti nabízíme naleznete na titulní stránce.

Organizační struktura našeho pracoviště

Kde nás najdete?

Naše pracoviště sídlí v Praze na Žižkově v Sabinově ulici.

Jak se k nám dostanete?

Tramvají č. 9, 5, 26 zastávka Lipanská – odtud cca 3 min. chůze z kopce přes Havlíčkovo náměstí.

Autobusem č. 136, 175 zastávka Rokycanova – odtud cca 1 min. chůze.