Kontakt

Adresa

Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště středních Čech v Praze
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3

Telefon, fax a e-mail

+420 274 008 111
fax +420 274 008 112
sekretariat.sc@npu.cz

Podatelna

po–pá 9–11.30 a 12.30–14.00

E-podatelna a dat. schránka

2cy8h6t
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

Ředitel ÚOP

Ing. Jan Žižka

 • ředitel/ka územního odborného pracoviště
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 261, 607 705 743
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha

Kancelář ředitele - oddělení

PhDr. Olga Klapetková

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 283, 724 824 723
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
ediční činnost, prezentace
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Alena Kovaříková

 • administrativní a spisový pracovník
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 133
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
podatelna, spisovna
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Hana Nesměráková

 • organizační pracovník
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 201, 775 443 965
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha

Oddělení ekonomiky a provozu

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Luboš Havlovic

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 154, 606 666 407
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Jan Kupka

 • provozář
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Jitka Straková

 • referent majetkové správy
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 145, 721 683 394
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha

Václav Tutr

 • správce informačního systému
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 284
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Jiří Zeman

 • provozář
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha

Odbor evidence, dokumentace a IS

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Hana Prixová Dvorská

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 289, 737 342 960
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha

Oddělení evidence nemovitých památek a IS

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Šárka Koukalová

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 234, 725 838 615
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha

Ilona Finstrová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 159, 775 894 408
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha

Mgr. Alžběta Jankulíková

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 229, 606 658 564
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Jiří Marounek

 • editor GIS
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 223
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
pro informační systémy

PhDr. Ivan Minář, Ph.D.

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 222, 724 815 991
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha

PhDr. Vladislav Razím

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 281, 606 390 482
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha

Oddělení evidence movitých památek

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Šárka Kolářová

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 233, 724 106 295
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 movité památky; agenda zákona č. 71/1994 sb.
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Filip Facincani

 • dokumentátor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 223, 775 881 476
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Helena Fesslová

 • dokumentátor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 231, 724 826 754
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Zuzana Pospíchalová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 225
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 mobiliární fondy

Oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Ing. arch. Vít Jesenský, Ph.D.

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 286, 728 085 997
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
SHP, OPD

PhDr. Alena Nachtmannová, Ph.D.

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 287, 606 601 889
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
archivní průzkumy
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Ing. arch. Jan Veselý

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 287, 602 579 967
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
SHP, OPD

Oddělení dokumentačních fondů a knihovny

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Roman Juráček

 • dokumentátor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 221
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
fototéka

Kateřina Myškovská

 • dokumentátor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 282
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Petr Súkeník

 • dokumentátor
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha

Odbor péče o památkový fond

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Ing. arch. Dorota Havlíková

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 273, 602 230 655
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
garant území ORP Beroun, Kolín
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Ing. arch. Jiří Mrázek

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 212, 606 686 113
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
UNESCO celý Středočeský kraj
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Radka Poslušná

 • asistent
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 274
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
vedoucí spisovny

Oddělení garantů území

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Ing. arch. Andrea Musilová

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 264, 775 881 474
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
garant území ORP Černošice

Mgr. Jindřiška Černochová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 162, 724 663 768
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
garant území ORP Čáslav, Říčany, Sedlčany
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Ing. Markéta Gottwaldová

 • památkář
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
garant území ORP Dobříš, Nymburk
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Ing. Dita Hofreiterová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 162, 770 147 540
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
garant území ORP Kralupy nad Vltavou, Poděbrady
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Bc. Petra Kalinová, DiS.

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 167, 724 517 283
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
garant území ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, ORP Český Brod
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Ing. arch. Dagmar Konstatská

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 224, 607 705 615
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha

Ing. arch. Vojtěch Láska

 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 113, 606 761 933
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha

Ing. Markéta Lindauerová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 202, 606 852 827
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
garant území ORP Kladno, Mladá Boleslav (část), Slaný
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Eva Mikešová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 272, 607 657 497
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

PhDr. Aleš Pospíšil

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 614 669
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
garant území ORP Kutná Hora
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Ing. Dagmar Primusová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 265, 606 756 335
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
garant území ORP Benešov, Vlašim, Votice (část)

Ing. arch. Hana Řepková

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 224, 724 959 210
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
garant území ORP Hořovice, Votice (část), územní plánování celý Středočeský kraj

Mgr. Petr Vácha

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 270
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha

Ing. arch. Barbora Vrchotová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 267, 723 014 113
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
garant území ORP Čáslav, Český Brod, Kutná Hora (část)
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Ing. arch. Eva Vyletová, Ph.D.

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 266, 607 709 722
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
garant území ORP Mladá Boleslav (část), Mnichovo Hradiště

Mgr. Eva Zápalková

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 211, 773 774 235
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
garant území ORP Lysá nad Labem

Oddělení specialistů

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Jana Berková

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 262, 607 709 768
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
lidová architektura ORP Benešov, Čáslav, Kolín (skanzen Kouřim), Kutná Hora, Mělník (vč. MPZ Mšeno), Mladá Boleslav, Neratovice, Sedlčany, Vlašim, Votice
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Markéta Hanzlíková

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 264, 606 756 336
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
lidová architektura Beroun, Černošice, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Lysá nad Labem, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Slaný
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Ing. arch. Tereza Horáková

 • památkář
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Ing. Otakar Hrdlička

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 275, 606 629 325
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha

Ing. Aleš Rudl

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 268, 602 579 984
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
zeleň (parky, zahrady) KPÚ celý Středočeský kraj

Oddělení restaurování

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Ludmila Maděrová

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 271, 724 877 566
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
restaurování Čáslav, Český Brod (část), Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Poděbrady (část)
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Tereza Cachová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 253, 724 332 131
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
restaurování ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Černošice, Český Brod (část), Kolín, Kralupy nad Vltavou, Mělník, Neratovice, Poděbrady (část) Říčany, Slaný
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Bc. Marie Kuldová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 252, 602 275 368
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
restaurování ORP Benešov, Beroun, Dobříš, Hořovice, Kladno, Příbram, Rakovník, Sedlčany, Vlašim, Votice

Oddělení archeologie

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Zdeněk Neustupný

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 209, 602 252 897
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha

Ing. Bohumila Králová

 • archeolog
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 270
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
liniové stavby, Havarijní program
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Jan Kypta, Ph.D.

 • archeolog
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 287, 724 873 055
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Filip Laval, Ph.D.

 • archeolog
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 209, 777 719 063
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP středních Čech
Sabinova 373/5, Praha