Ohrožené památky

Vybrané ohrožené památky

Secesní nádražní budova; Vyšehrad, Svobodova čp. 86; vlastník: právnická osoba

Novorenesanční vila s otevřenými lodžiemi a sgrafitovou výzdobou; Liboc, Libocká čp. 276; vlastník: fyzické osoby