Medailonek ředitele územního odborného pracoviště v Praze

Nepodléhá CC

PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.

Absolvent Filozofické fakulty UK, obor historie a archeologie. Od roku 1993 zaměstnán v odboru archeologie Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Praze (dříve Pražský ústav památkové péče), nejdříve jako kopáč, archeolog, později jako jeho vedoucí (2009 -2019). Po celou dobu své praxe se podílel na realizaci řady archeologických výzkumů na území hl. města Prahy a zpracování nových archeologických nálezů. Vykonával funkci předsedy Pražské archeologické komise (2009 -2019). Je autorem nebo spoluautorem řady odborných studií a monografií publikovaných u nás i v zahraničí. Podílí se na vědecko-výzkumné činnosti NPÚ. Odborně se zaměřuje na počátky a vývoj pražských měst, materiální kulturu, archeologickou památkovou péči a prezentaci nových poznatků pro veřejnost. Spolupracoval na přípravě několika výstav s pražskou archeologickou tematikou. Externě přednáší na Univerzitě Karlově terénní teorii a praxi nebo archeologii a dějiny středověké Prahy. Je členem redakční rady odborných časopisů Staletá Praha a FUMA. V současné době působí jako ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Praze (od října 2019).