Inspirujte se

Národní památkový ústav se rozhodl v roce 2014 upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to přičinili. Vyhlásil první ročník Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro („dědictví pro budoucnost“), jež vyzdvihuje zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví.

Podařilo se opravit, objevit, prezentovat, zachránit ...

Cílem udělování Ceny Patrimonium pro futuro je podpořit vlastníky kulturních památek a ty, kteří se v péči o kulturní dědictví angažují. Všichni, kteří vnímají památky a jejich kulturní potenciál jako nezpochybnitelnou hodnotu, uvědomují si význam kulturního dědictví pro naši identitu a prostředí života a přistupují zodpovědně k jeho zachování, si zasluhují uznání. Národní památkový ústav chce i do budoucna vlastníky kulturních památek v jejich úsilí provázet, poskytovat jim odbornou a metodickou pomoc a podporovat v přesvědčení, že investice do památek mají smysl. Památkáři věří, že ocenění stejně jako další upozorňování na vzorné památkové obnovy a bohulibé počiny v památkové péči, budou podnětem k hlubšímu zájmu veřejnosti o podstatu a principy památkové péče a inspirací pro další pozitivní kroky v této oblasti.

Rozhodněte o vítězi ceny Památky děkují v on-line hlasování

Tato cena veřejnosti je udělována Národním památkovým ústavem v rámci ocenění Patrimonium pro futuro. Vyzdvihuje nejlepší počiny v památkové péči. Který z nominovaných projektů získá váš hlas?

Hlasujte zde

Sloupový sál, interiéry po obnově | © Správa železnic

Správa železnic již několik let postupně obnovuje historickou budovu pražského hlavního nádraží, známou jako Fantova. Budova postavená v letech 1901–1909...

Páternoster v Petschkově paláci v Praze po obnově

Novoklasicistní budovu s novobarokními prvky z let 1923–1927, zvanou Petschkův palác, navrhl Max Spielmann pro bankéře Julia Petschka jako monumentální sídlo...

Armádní muzeum Žižkov – důstojnické uniformy 18. století

V roce 2022 bylo po více než čtyři roky trvající rekonstrukci znovu pro veřejnost otevřeno Armádní muzeum na Žižkově. Cílem náročné a rozsáhlé...

Kaple sv. Václava v Suchdole po obnově

Barokní kaple sv. Václava patří mezi historicky nejvýznamnější objekty v Suchdole. Nachází se na sever od starého jádra obce, nad údolím Únětického...

Z metropole

V roce 2021 oslavil magazín České televize Z metropole 15. výročí zahájení svého vysílání. Za dobu existence si získal pevné postavení ve vysílacím...

Horská brána - celkový pohled

V areálu Masarykova nádraží při Hybernské ulici byly odkryty a zdokumentovány součásti novoměstského gotického opevnění Prahy a základy Horské brány....