Dotační programy

Národní památkový ústav přímo neposkytuje dotace ani příspěvky na obnovu památek, ale významně se podílí na realizaci programů Ministerstva kultury -  vyjadřuje se k finančním rozvahám žadatelů, kontroluje a hodnotí provedené práce a pod. Je proto vhodné kontaktovat předem Národní památkový ústav a požádat jej o pomoc s přípravou žádosti a potřebných podkladů. Tento postup žadateli usnadní orientaci v problematice. Může mu také pomoci k poskytnutí státní finanční pomoci v důsledku věcně i formálně bezvadného podání.

MINISTERSTVO KULTURY ČR

 

  • Havarijní program
  • Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny
  • Program záchrany architektonického dědictví
  • Program restaurování movitých kulturních památek
  • Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
  • Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou přenesenou působností

            více informací

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

OBCE

  • informace o těchto programech získá žadatel na úřadě příslušné obce (města)

OSTATNÍ

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Pavlína Pospíšilová

  • organizační pracovník
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 929
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100