Památky v našem kraji

Hlavním posláním pracoviště je ochrana a zachování památkového fondu v Plzeňském kraji. Tento fond k 1. lednu 2024 zahrnoval 3 233 nemovitých a 5 191 movitých památek, 8 památkových rezervací, 67 památkových zón a 19 ochranných pásem. Mimořádný status národní kulturní památky má v Plzeňském kraji celkem 26 kulturních statků (24 nemovitých a 2 movité památky). Níže naleznete ukázku z nemovitého památkového fondu.