Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

Památková rada

Památková rada je vrcholným specializovaným poradním orgánem pro posuzování nejsložitějších odborných otázek státní památkové péče na teritoriu Plzeňského kraje.

 • Ing. J. Anderle
 • PhDr. I. Bukačová
 • Ing. Domanický Petr
 • Ing. arch. M. Hauserová, CSc.
 • Ing. arch. Z. Chudárek
 • P. Jerie
 • Ing. arch. V. Láska
 • doc. Mgr. K. Nováček, Ph.D.
 • Ing. arch. J. Soukup
 • doc. PhDr. J. Štulc
 • prof. PhDr. P. Vlček
 • Statut rady ke stažení

Krajská archeologická komise

Krajská archeologická komise zejména posuzuje návrhy na financování archeologických výzkumů v Plzeňském kraji v rámci rozpočtu Národního památkového ústavu.

 • Mgr. Linda Foster
 • Mgr. J. Hůrková
 • PhDr. P. Krištuf, Ph.D.
 • Mgr. M. Metlička
 • Mgr. R. Široký, Ph.D.
 • Statut komise ke stažení

Regionální komise pro Ústřední seznam kulturních památek

Komise zejména posuzuje návrhy na prohlášení nebo rušení prohlášení věcí za kulturní památku na základě žádosti Ministerstva kultury ČR o odborné vyjádření, dále z podnětu orgánů samosprávy, jiných kulturních a společenských organizací nebo případně též indiviudálních fyzických či právnických osob, nebo z vlastního podnětu.

 • Ing. Domanický Pavel
 • Mgr. L. Drncová
 • Mgr. K. Foud
 • T. Karel
 • Mgr. V. Pilná, Ph.D.
 • Mgr. Nela Hladíková Trachtová
 • PhDr. V. Ryšavý
 • Statut komise ke stažení

Interní komise

Interní komise formuluje odborná stanoviska ke složitějším, rozsáhlejším a metodicky komplikovaným případům obnovy památkového fondu v Plzeňském kraji.

Ing. arch. M. Břízová

Ing. arch. P. Danda

Ing. Domanický Pavel

Mgr. L. Drncová

Mgr. K. Foud

Mgr. D. Tuma, Ph.D.

Statut komise ke stažení