Putovní výstavy

Na našem pracovišti průběžně vznikají panelové výstavy s regionální tematikou, které nabízíme k zapůjčení zdarma, podmínkou je pouze vlastní doprava.

Třicet let památkové péče v Pardubickém kraji

Regionální verze celostátní výstavy Třicet let památkové péče bilancující proměny památkového fondu a systém péče o kulturní dědictví v České republice v demokratických podmínkách po roce 1989. Jejími autory jsou odborní pracovníci napříč pracovišti Národního památkového ústavu. Regionální výstava představuje výběr z témat celorepublikové výstavy na příkladech památek v Pardubickém kraji.

Architektura ve službách první republiky

Národní památkový ústav připravil v rámci oslav výročí vzniku republiky výstavu s názvem Architektura ve službách první republiky. Její regionální verze, která vznikla na ÚOP  v Pardubicích, je koncipována jako putovní.

Rozkvět architektury v období po první světové válce se na území Pardubického kraje nejvýrazněji projevil v průmyslovém, rychle se rozvíjejícím krajském městě, řadu zajímavých staveb však lze nalézt i v menších regionálních centrech a obcích, jako je Česká Třebová, Polička, Litomyšl, Chrudim nebo Choceň. Ve 20. -30. letech byla vystavěna řada veřejných staveb, činžovních domů, ale později i venkovských škol a tělocvičen ve stylu kubismu, národního dekorativismu, art déca a funkcionalismu. Mezi nejvýznačnější osobnosti působící současně i v Praze nebo jiných krajích patřili architekti jako Josef Gočár, Oldřich Liska, Jidřich Freiwald, Ladislav Machoň nebo Kamil Roškot. Velkou regionální osobností byl Karel Řepa, o řadu zajímavých staveb se zasloužili však také další místní architekti a stavitelé jako Vojtěch Vanický, Čeněk Mužík, Bohuslav Šmíd nebo Oskar Czepa.

V náruči památkové péče

Výstava vznikla v roce 2015 u příležitosti výročí dvaceti pěti let od vyhlášení šestnácti městských památkových zón v roce 1990 a dvaceti let od prohlášení dalších třech významných zón v roce 1995 na území Pardubického kraje a byla realizována pod záštitou JUDr. Martina Netolického, Ph. D., hejtmana Pardubického kraje, a díky finanční podpoře Pardubického kraje. Hlavním cílem je prezentovat účel, výsledky a smysluplnost soustavné památkové péče v památkově chráněných sídlech. Představena je proto v prvé řadě historie a vývoj jednotlivých zón, stejně jako jejich památkové hodnoty a dominanty. Prezentovány jsou však i vybrané pozitivní příklady obnovy a restaurování památek či nezastupitelná role dotačních programů.

Kůň pohledem památkové péče

Pardubický kraj je neodmyslitelně spjat s koňmi. S jejich chovem, sportovním, rekreačním i zemědělským využitím. Jedinečným příkladem, jak chov koní může ovlivnit podobu krajiny, je Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem. Starokladrubský kůň je jako jediný živý tvor v České republice pod památkovou ochranou. Opomenuty by neměly zůstat ani Slatiňany s chovným stádem starokladrubských vraníků a s jedinečným hipologickým muzeem, které v 50. letech 20. století vzniklo v prostorách státního zámku. Pardubice, krajské město s polovinou koně ve znaku za předešlými nijak nezaostává. Už v 19. století bylo centrem parforsních honů, které položily základ steeplechase tak, jak ji známe dnes. Když se řekne Pardubice, Velká pardubická je většinou první asociací, která se vybaví lidem u nás i v zahraničí.

Není tedy překvapením, že tato ušlechtilá zvířata jsou předmětem mnoha různých uměleckých ztvárnění. Jaká umělecká díla s koňskou tematikou procházejí pod rukama památkářům? Jak vypadá kůň pohledem památkové péče?

Výstava Kůň pohledem památkové péče vznikla pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka a za finanční účasti Pardubického kraje.

Plná verze panelové výstavy

Co se do výstavy nevešlo...

Materiály poskytli: Státní zámek Slatiňany, Kinský dal Borgo, a.s., Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem, Národní památkový ústav, Národní zemědělské muzeum.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

F29809FE-9D48-472C-92F7-E364B3723FF6

PhDr. Zuzana Vlasáková, Ph. D.

BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495
+420 778 499 836
270137A3-7DA9-4554-B15C-915E1EE2B94B vlasakova.zuzana@npu.cz