Dotační programy

Národní památkový ústav neposkytuje dotační prostředky na obnovu památek, některé však administruje, vyjadřuje se rovněž k finančním sumám, jež žadatelé o dotace předkládají. Je proto vhodné kontaktovat garanta území, na němž se památka nachází, a požádat jej o pomoc s přípravou žádosti i potřebných podkladů. Tento postup žadateli nejen usnadní orientaci v problematice dotací, ale dopomůže rovněž ke správnému vyplnění žádosti a může tak zvýšit šanci na získání finančních prostředků.

Podle § 16 odst. 2 zákona o státní památkové péči může příspěvek na obnovu kulturní památky poskytnout ze státního rozpočtu Ministerstvo kultury, je-li na zachování kulturní památky mimořádný společenský zájem (například jde-li o kulturní památku na území České republiky svého druhu ojedinělou, je-li kulturní památka v havarijním stavu nezaviněném jejím vlastníkem nebo je-li kulturní památka zařazena do některého ze specializovaných příspěvkových programů Ministerstva kultury). MK ČR v současné době nabízí šest specializovaných programů na obnovu kulturních památek, jeden program na podporu památek UNESCO, jeden program na podporu kulturních aktivit v oblasti památkové péče a jeden program na podporu záchranných archeologických výzkumů.

Více informací naleznete na stránkách MK ČR.

Velmi významnou roli hrají rovněž dotační prostředky Pardubického kraje, zejména Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji.

Více informací naleznete na stránkách Krajského úřadu Pardubického kraje.

Dotační programy - kontaktní osoby ÚOP v Pardubicích:

  • Havarijní program, Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny - Mgr. Jiří Švec, svec.jiri@npu.cz, 724 663 822
  • Program restaurování movitých kulturních památek - Mgr. Veronika Cinková, cinkova.veronika@npu.cz, 724 663 650
  • Ostatní programy - Mgr. Jiří Švec, svec.jiri@npu.cz, 724 663 822

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Jiří Švec

  • pracovník památkové péče
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 822
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice 53001
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Veronika Cinková

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 650
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice 53001