Archeologie a archeologické sbírky

Každý, kdo zamýšlí na území ČR (která je celá „územím s archeologickými nálezy“) provádět stavební činnost spojenou se zásahy do terénu či zemními pracemi, musí práce hlásit některé z institucí oprávněných provádět archeologické výzkumy.

Jednou z těchto institucí je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích. Naše archeologické oddělení zajišťuje poradenskou, konzultační i badatelskou službu v rámci problematiky oboru pro odbornou i laickou veřejnost. Běžné jsou konzultace v rámci oborové problematiky s úřady a odbornými subjekty. V badatelské činnosti spolupracujeme především se studenty  při práci na jejich diplomových pracích, ale i s ostatními badateli.

Mezinárodní den archeologie 2021 

I v tomto roce proběhl v říjnu Mezinárodní den archeologie.  V sobotu 16. října si mohli malí i velcí návštěvníci přijít do prostoru Příhrádku vyzkoušet, co například obnáší práce archeologa, co se dělá v písařské dílně, nebo si vyrobit vlastní pečeť.

 

Mezinárodní den archeologie 2020

Třetí sobotu v říjnu si tradičně připomínáme mezinárodní den archeologie, rok 2020 je však bohužel netradiční v mnoha ohledech. Protože nechceme na tento svátek archeologie rezignovat úplně, posunuli jsme jej částečně do online prostředí a připravili aktivity pro děti. Jedná se o omalovánky/vystřihovánky na téma odívání v mladších obdobích evropského pravěku.

Předlohy si můžete stáhnout zde:

Vystřihovánka - mužské oděvy, 1. část

Vystřihovánka - mužské oděvy, 2. část

Vystřihovánka - ženské oděvy, 1. část

Vystřihovánka - ženské oděvy, 2. část

Dále už bude potřebovat pouze:

  • tiskárnu
  • papír o vyšší gramáži
  • nůžky
  • pastelky
  • trpělivost

Činnosti

Administrativní činnosti souvisí s vyjadřováním se k různé činnosti plánované na konkrétních památkách, chráněných územích či na územích s archeologickými nálezy. Dále se pracoviště podílí při zpracovávání podkladů pro územní plánování a též při vymezování rozsahu a bližší identifikaci zapsaných i navrhovaných archeologických památek.

 

Výsledkem rozsáhlé terénní archeologické činnosti uskutečňované v předešlých letech je jednak rozsáhly fond archeologické sbírky, ale také podíl na tvorbě seznamu archeologických lokalit na Pardubicku, tvořeném formou excerpt, ale i nově objevených lokalit. Nyní se terénní aktivity zaměřují především na drobné archeologické akce a dozory prováděné během stavebních prací na zapsaných objektech ÚOP (Slatiňany, Příhrádek, Kunětická hora) a na dlouhodobě sledovaných lokalitách (městské jádro, Pardubičky). Mnoholetý archeologický výzkum vedený v Pardubičkách přinesl nové poznání  nejstaršího vývoje Pardubic.

Sbírky

Rozsah archeologické sbírky pardubického pracoviště přesahuje desítky tisíc jednotlivých kusů. Archeologický materiál byl získán během celé řady výzkumů uskutečňovaných od osmdesátých let minulého století. Velký podíl na četnosti uloženého materiálu měly jednak záchranné archeologické výzkumy vedené na území s archeologickými nálezy (Trnová, Mikulovice) a na objektech NPÚ (Kunětická hora, Litice).

Současnou péči o archeologický sbírkový fond zajišťuje dokumentátorka. Dbá na uspokojivý režim depozitárních prostor, stav jednotlivých předmětů a jejich evidenci.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

F29809FE-9D48-472C-92F7-E364B3723FF6

Mgr. Jana Marešová

BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495
724 663 648
270137A3-7DA9-4554-B15C-915E1EE2B94B rehounkova.jana@npu.cz