Ochranná pásma Pardubického kraje

Ochranné pásmo památkově chráněného území slouží k ochraně vnějšího obrazu památkové rezervace či památkové zóny, pro zajištění urbanistické a architektonické kvality jejich bezprostředního okolí nebo i pro uchování pohledových vztahů chráněného území k širšímu okolí. Proto památkáři regulují na území ochranného pásma také stavební činnost a další zásahy tak, aby nebyly porušeny nebo ohroženy například panoramatické a dálkové pohledy na památkovou rezervaci či památkovou zónu.

V Pardubickém kraji se nachází 18 ochranných pásem.

 • Ochranné pásmo pro soubor historických lidových staveb Betlém - Hlinsko
 • Ochranné pásmo nemovité kulturní památky, zámku čp. 1 v Chroustovicích
 • Ochranné pásmo nemovité kulturní památky, kostela sv. Bartoloměje v obci Kočí
 • Ochranné pásmo nemovité kulturní památky, zříceniny hradu Košumberk v Luži
 • Ochranné pásmo nemovité kulturní památky zříceniny hradu Lichnice v Podhradí
 • Ochranné pásmo nemovité kulturní památky pietní území Ležáky
 • Ochranné pásmo nemovité kulturní památky hradu Rychmburk v Předhradí
 • Ochranné pásmo pro Soubor lidových staveb Vysočina
 • Ochranné pásmo NKP "Památník Josefa Hybeše" v Dašicích
 • Ochranné pásmo státního hradu Kunětická Hora
 • Ochranné pásmo národní kulturní památky Hřebčín Kladruby nad Labem
 • Ochranné pásmo městské památkové rezervace Pardubice
 • Ochranné pásmo NKP pietního území "Zámeček" v Pardubicích
 • Ochranné pásmo městské památkové rezervace Moravská Třebová
 • Ochranné pásmo městské památkové rezervace Litomyšl
 • Ochranné pásmo kolem hradeb v Poličce
 • Ochranné pásmo kaple sv. Kateřiny
 • Ochranné pásmo nemovité kulturní památky zámku čp. 1 v Nových Hradech