Památky v našem kraji

Na území Pardubického kraje je celkem 2107 nemovitých kulturních památek, 3757 movitých kulturních památek, 24 památkových zón, 18 ochranných pásem, 3 městské památkové rezervace, 1 vesnická památková rezervace, 1 archeologická památková rezervace, 2 památky UNESCO a 20 národních kulturních památek. V kraji rovněž leží 4 zpřístupněné objekty ve správě NPÚ – státní hrady Kunětická hora a Litice, zámky Litomyšl a Slatiňany. Nalezneme zde skvosty všech dějinných a uměleckých stylů a slohů od pravěku až po současnou architekturu, z nichž mnohé dodnes vykládají příběhy svých stavitelů i majitelů.