O nás

Územní odborné pracoviště v Pardubicích je krajským pracovištěm
Národního památkového ústavu s působností v Pardubickém
kraji. Zabýváme se poznáváním, dokumentací a prezentací
jednotlivých památek, souborů památek i památkových
rezervací a zón na území kraje. Pro jejich zachování, údržbu
a obnovu bezplatně poskytujeme poradenství i metodickou
pomoc a při přípravě a provádění udržovacích prací, rekonstrukcí,
restaurování kulturních památek i staveb v památkově
chráněných územích zajišťujeme odborný památkový dohled.

Naše pracoviště je odbornou institucí památkové péče, což znamená, že zpracováváme odborná vyjádření, která slouží jako podklad pro rozhodování památkových odborů příslušných úřadů,
a poskytujeme konzultace vlastníkům a uživatelům nejen památkově chráněných objektů. Zpracováváme také návrhy na prohlášení nemovitostí či předmětů s uměleckou, historickou, technickou nebo vědeckou hodnotou za kulturní památku a podílíme se na evidenci památkového fondu, tedy nemovitých i movitých památek včetně vybavení státních hradů a zámků či fondů historických zámeckých knihoven. Rovněž se podílíme na evidenci uměleckých předmětů,
která slouží při pátrání po odcizených starožitnostech. Spravujeme sbírky plánů, fotografií, shromažďujeme stavební projekty, restaurátorské zprávy a další odborné podklady k poznání kulturního dědictví. Spolupracujeme s ministerstvem kultury při přidělování dotací vlastníkům památek na příkladnou obnovu. Vedeme veřejně přístupnou knihovnu a vydáváme odborný sborník a další publikace, pořádáme přednášky, připravujeme vzdělávací programy pro školní skupiny.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Jana Šlégrová

  • administrativní a spisový pracovník
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 021 161, 724 663 672
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice 53001