Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu

Historické vodohospodářské objekty představují jeden z významných segmentů průmyslového dědictví. Jsou dokladem technologické vyspělosti společnosti i jejího přístupu k nakládání s vodou v krajině. V letech 2018–2022 se tomuto tématu věnoval projekt programu NAKI II Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu, na kterém spolupracoval Výzkumný ústav vodohospodářský
T. G. Masaryka, Metodické centrum průmyslového dědictví Národního památkového ústavu, Historický ústav Akademie věd ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a Univerzita Palackého v Olomouci.

Hlavními cíli projektu byly metodika klasifikace vodohospodářských objektů a jejich hodnocení z hlediska památkové péče, souhrnná databáze vodohospodářských objektů ČR vytvořená na základě dobových kartografických podkladů a výzkum různých typů objektů pěti modelových území (povodí horní Moravy, Moravice, Ploučnice, Čáslavsko a Svitavsko) s podrobnější analýzou ohnisek a jejich památkového potenciálu.

Metodika klasifikace a hodnocení průmyslového dědictví z pohledu památkové péče – vodní hospodářství

Metodika klasifikace a hodnocení průmyslového dědictví se zaměřením na objekty vodního hospodářství je první z řady tzv. oborových metodik, které by měly přinést základní orientaci v průmyslových
a technických oblastech, s nimiž se památková péče ve své každodenní praxi setkává. Navazuje na obecně pojatou Metodiku hodnocení a ochrany průmyslového dědictví z pohledu památkové péče, připravenou Metodickým centrem průmyslového dědictví NPÚ v roce 2018 (ke stažení na adrese:
https://npu.cz/cs/e-shop/49734-metodika-hodnoceni-a-ochrany-prumysloveho-dedictvi-z-pohledu-pamatkove-pece-methodology-for-the-evaluation-and-protection-of-industrial-heritage-from-the-perspective-of-heritage-management). Obecná metodika formulovala hlavní pojmy průmyslového dědictví, kritéria hodnocení, metody poznání a evidence a nakonec i základní směry v nakládání
s průmyslovým dědictvím.

Metodika se zaměřením na objekty vodního hospodářství aplikuje tyto obecné zásady na konkrétní obor vodního hospodářství a zároveň zohledňuje jeho specifika: nastiňuje historický vývoj oboru, představuje základní typologii objektů spjatých s oborem vodního hospodářství, přičemž se častokrát jedná o přesahy do dalších odvětví, např. energetiky nebo dopravy, stanovuje hodnoticí kritéria pro posouzení jejich památkové hodnoty, představuje současný stav památkového fondu spojeného svým vznikem a funkcí
s oborem vodního hospodářství, představuje příklady nakládání s nimi v praxi, dává obecná doporučení
z hlediska jejich památkové obnovy a ochrany.

Tisková verze Metodiky klasifikace a hodnocení průmyslového dědictví z pohledu památkové péče – vodní hospodářství ke stažení níže, další výsledky jsou dostupné na stránkách projektu: https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/vhobjekty/

Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), kód projektu DG18P02OVV019, 2018–2022

  • Příjemce koordinátor: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
    (Ing. Miriam Dzuráková)
  • Příjemci: Národní památkový ústav (Mgr. Michaela Ryšková), Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. (Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D.), Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu
    a okrasné zahradnictví, v. v. i. (Mgr. Marek Havlíček, Ph.D.), Univerzita Palackého
    v Olomouci (RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.)

Metodika klasifikace a hodnocení průmyslového dědictví z pohledu památkové péče – vodní hospodářství

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Michaela Ryšková

  • památkář
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 775 892 640
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava 70200