Badatelna - dokumentační fondy

Systematicky budujeme a zpřístupňujeme dokumentační sbírky a informační fondy, které obsahují písemnou, grafickou, mapovou a fotografickou dokumentaci k památkovému fondu Moravskoslezského kraje.

Provozní doba badatelny pro veřejnost:

Středa  12.00 – 15.00

Pátek    8.30 – 11.30

Návštěva badatelny možná pouze po předchozí domluvě, kapacita badatelských míst je omezená. Kontaktujte, prosím, Bc. Irenu Tichou, telefon +420 595 133 902 ; +420 777 481 797 , ticha.irena@npu.cz

 

Dokumentační fondy Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě tvoří materiály, které se týkají kulturních památek, objektů v plošně chráněných územích (vesnické, městské a krajinné památkové zóny nebo rezervace) a objektů památkového zájmu.

Sbírky jsou budovány od šedesátých let 20. století, zahrnují rozsáhlý soubor obrazové dokumentace (fotoarchiv), sbírku restaurátorských zpráv, stavebněhistorické průzkumy, nálezové zprávy a operativní průzkumy, výstupy vědeckovýzkumné činnosti ostravského pracoviště, sbírku plánové (projektové) dokumentace, evidenční listy kulturních památek a další součásti sbírky příloh Ústředního seznamu kulturních památek pro Moravskoslezský kraj. K nahlédnutí je také spisová agenda. Informace o části dokumentačních fondů (stavebněhistorické průzkumy, restaurátorské zprávy, výstupy vědeckovýzkumné činnosti) lze vyhledat také v elektronickém katalogu Carmen. Část dokumentačních fondů je přístupná v digitální podobě prostřednictvím datového úložiště MIS.

Dokumentační fondy jsou zpřístupněny v souladu s badatelským řádem, jehož součástí je rovněž ceník poskytovaných služeb.  Část dokumentačních fondů (spisová agenda, dokumentace k movitým kulturním památkám apod.) je zpřístupněna s omezením – na základě splnění podmínek daných badatelským řádem a interními předpisy. 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Bc. Irena Tichá

  • pracovník dokumentačních fondů
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 902, 777 481 797
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava 70200
+420 777 481 797