Pro média

Níže naleznete tiskové zprávy, které jsou uveřejněny ostravským územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu.  Pro upřesňující informace jsme k dispozici na uvedeném telefonním čísle či e-mailu.

 

Upozornění: fotografie jsou k dispozici bezplatně výhradně novinářům pro nekomerční použití, jež bude v souladu s tématem prezentovaným Národním památkovým ústavem.

Tiskové zprávy

Nejvýznamnější nález mincovního pokladu v Moravskoslezském kraji za posledních sto let

15. 5. 2024

vydal ÚOP v Ostravě

Při záchranném archeologickém výzkumu provedeném Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě, byl v prostoru školního...

Cena za památkovou konverzi i Cena generální ředitelky NPÚ putuje do Ostravy

30. 11. 2023

vydal ÚOP v Ostravě

Ceny NPÚ Patrimonium pro futuro jsou rozdány. Jubilejní 10. ročník se uskutečnil na Nové scéně Národního divadla 28. 11. Bývalá městská jatka, současná...

Záchranný archeologický výzkum na Kostelním náměstí v Ostravě v závěrečné fázi

12. 9. 2023

vydal ÚOP v Ostravě

Záchranný archeologický výzkum na Kostelním náměstí v Ostravě provádí Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Archaia Brno a...

Památky děkují s nominacemi ostravského pracoviště NPÚ

31. 8. 2023

vydal ÚOP v Ostravě

Do ukončení on-line hlasování Památky děkují o nejlepší památkový počin loňského roku zbývá měsíc. Do 30. září rozhoduje veřejnost o vítězi...

Město Příbor se uchází o titul Historické město roku 2022

26. 1. 2023

vydal ÚOP v Ostravě

Do celostátní soutěže o titul Historické město roku 2022 míří za Moravskoslezský kraj město Příbor. Toto ocenění za nejlepší přípravu a realizaci...

Za dva výjimečné počiny památkové péče v kraji Cena generální ředitelky NPÚ

17. 11. 2022

vydal ÚOP v Ostravě

Národní památkový ústav již podeváté ocenil nejlepší realizace v oblasti památkové péče. Diváci mohli předávání sledovat v přímém přenosu na ČT...

DIAMO, kraj a památkáři začali jednat o zachování průmyslového dědictví v areálech dolů na...

17. 8. 2022

vydal ÚOP v Ostravě

Do procesu likvidace černouhelných dolů v Moravskoslezském kraji, který zajišťuje státní podnik DIAMO, se zapojili památkáři. Územní odborné pracoviště...

Archeologické nálezy v historickém jádru Nového Jičína

27. 7. 2022

vydal ÚOP v Ostravě

Dobře dochované pozůstatky zděné pece s kuchyňským ohništěm v předpecním prostoru objevili archeologové a památkáři při výzkumu městského domu v...

Památky děkují s nominacemi ostravského pracoviště NPÚ

17. 6. 2022

vydal ÚOP v Ostravě

Na stránkách NPÚ bylo spuštěno on-line hlasování Památky děkují o nejlepší památkový počin loňského roku. Veřejnost rozhodne o vítězi tohoto...