Přednáškové cykly pro veřejnost

V rámci přednáškových cyklů se dozvíte o zajímavých památkových obnovách, projektech, nových publikacích
či dalších aktuálních tématech z oblasti památkové péče. Přednášky se konají v zasedací místnosti pracoviště
na adrese Odboje 1, Ostrava - Moravská Ostrava, vstup je zdarma.

 

 • 22. 6. 2023
  Miloš Matěj:
  Útlum hornictví v ostravsko-karvinském revíru z pohledu památkové péče

 • 20. 5. 2023
  Peter Kováčik:
  Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení

 • 13. 4. 2023
  Martin Strakoš - Romana Rosová:Architekt Camillo Sitte (1843-1903) a jeho tvorba na Ostravsku

 • 23. 2. 2023
  Martin Strakoš:Ostravská sídliště. K historii jednoho fenoménu

 • 3. 11. 2022 Martin Strakoš: O Karlu Kotasovi, architektu, který proměnil Moravskou Ostravu

 • 4. 10. 2022 - přednáška Oslava všedního dne o architektonické  plastice s Renatou Skřebskou

 • 21. 6. 2022 - komentovaná prohlídka výstavy o Camillu Sittem

 • 14. 7. 2022 - komentovaná prohlídka výstavy o Camillu Sittem

 • 24. 5. 2022 - vernisáž výstavy o Camillu Sittem

 • 28. 5. 2022 -Ostravská muzejní noc

 

Před zahájením přednášky je možno zakoupit publikace vydané v NPÚ, ÚOP v Ostravě.

 

Dále si můžete prohlédnout aktuální výstavu ve výstavních prostorách vedle zasedací místnosti.

Více informací:

 • Mgr. Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti, NPÚ, ÚOP v Ostravě, 724 474 537, batkova.petra@npu.cz