Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

PAMÁTKOVÁ RADA

Památková rada Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě je specializovaný poradní orgán ředitele pracoviště pro posuzování nejsložitějších odborných otázek státní památkové péče na teritoriu Moravskoslezského kraje.

 • Ing. arch. Václav Filandr
 • Mgr. František Chupík
 • Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.
 • Mgr. Karel Ksandr
 • PhDr. Karel Műller
 • PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.
 • PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.
 • Mgr. Antonín Šimčík
 • Ing. arch. Radim Václavík
 •  
 

REDAKČNÍ RADA

Redakční rada Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě byla zřízena jako odborný poradní orgán pro posuzování odborné ediční a publikační činnosti, zejména pak pro schvalování příspěvků do sborníku.

 • Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
 • Mgr. Petr Kozák, Ph.D.
 • PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
 • PhDr. Dalibor Prix, CSc.

REGIONÁLNÍ KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NÁVRHŮ NA PROHLÁŠENÍ ZA KULTURNÍ PAMÁTKU

Komise posuzuje návrhy na prohlášení nebo rušení prohlášení věcí za kulturní památku na základě žádosti Ministerstva kultury o odborné vyjádření. Dále z podnětu orgánů samosprávy, jiných kulturních a společenských organizací nebo případně též indiviudálních fyzických či právnických osob, nebo z vlastního podnětu.

 • Akad. arch. Eva Krčmářová
 • PhDr. Dalibor Prix, CSc.
 • Mgr. Renata Skřebská

INTERNÍ KOMISE

Interní komise Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě byl zřízen jako specializovaný poradní orgán ředitele pracoviště, který zajišťuje objektivitu rozhodování a transparentnost posuzování složitých a společensky sledovaných záměrů obnovy v působnosti územního odborného pracoviště.

KRAJSKÁ ARCHEOLOGICKÁ KOMISE

Krajská archeologická komise je poradní orgán ředitele Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě. Její hlavní činností je projednání návrhů a schválení finančních dotací z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR.  

 • Mgr. Jindřich Hlas
 • Mgr. Alena Knechtová
 • Mgr. František Kolář
 • Mgr. Zbyněk Moravec
 • Mgr. Pavla Skalická

EXPERTNÍ KOMISE NPÚ, ÚOP V OSTRAVĚ PRO OBNOVU SHOŘELÉHO KOSTELA BOŽÍHO TĚLA V GUTECH

Expertní komise je dočasně zřízeným specializovaným poradním orgánem ředitele pro posuzování metodických otázek souvisejících s obnovou shořelého kostela Božího Těla v Gutech.

 • Ing. Michal Kloiber, Ph.D.
 • PhDr. Dalibor Prix, CSc.
 • PhDr. David Pindur, Ph.D.
 • PhDr. Pavel Bureš
 • Petr Růžička
 • Ing. arch. Jan Pešta
 • PhDr. Jiří Langer, CSc.
 • Ing. Mgr. Miroslav Přikryl