O nás

Územní odborné pracoviště v Ostravě je krajským pracovištěm Národního památkového ústavu s působností v Moravskoslezském kraji. Zabýváme se poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek, souborů památek i památkových rezervací a zón na území kraje. Pro jejich zachování, údržbu a obnovu bezplatně poskytujeme poradenství i metodickou pomoc a při přípravě a provádění udržovacích prací, rekonstrukcí, restaurování kulturních památek i staveb v památkově chráněných územích zajišťujeme odborný památkový dohled.

Naše pracoviště je odbornou institucí památkové péče, což znamená, že zpracováváme odborná vyjádření, která slouží jako podklad pro rozhodování památkových odborů příslušných úřadů, a poskytujeme konzultace vlastníkům a uživatelům nejen památkově chráněných objektů.

Zpracováváme také návrhy na prohlášení nemovitostí či předmětů s uměleckou, historickou, technickou či vědeckou hodnotou za kulturní památku a podílíme se na evidenci památkového fondu, tedy nemovitých i movitých památek včetně vybavení státních hradů a zámků či fondů historických zámeckých knihoven nebo sakrálních objektů. Rovněž se podílíme na evidenci předmětů kulturní hodnoty, která slouží při pátrání po odcizených starožitnostech. Spravujeme sbírky plánů, fotografií, shromažďujeme restaurátorské zprávy, stavebněhistorické průzkumy a další odborné podklady.

Spolupracujeme s ministerstvem kultury při přidělování dotací vlastníkům památek na příkladnou obnovu. Vedeme veřejně přístupnou knihovnu a badatelnu, vydáváme odborný sborník a další publikace, pořádáme přednášky a výstavy, připravujeme vzdělávací programy.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Ing. arch. Marie Bartošová

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 933, 724 400 276
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava 70200
Je absolventkou Fakulty architektury VUT v Brně, kde studovala v letech 1983 až 1988. V roce 2000 nastoupila na ostravský Státní památkový ústav jako specialista na lidovou architekturu, od roku 2004 zastávala funkci vedoucí oddělení specialistů. Po celou dobu své působnosti v památkovém ústavu se zabývá agendou péče o nemovité kulturní památky a plošně chráněná území. V rámci vědecko-výzkumné činnosti instituce se zaměřovala především na lidovou architekturu a vesnická sídla (podílela se na projektu Památková dokumentace vesnických sídel v ČR, památkovém rozboru vytipovaných vesnických sídel a v rámci výzkumného úkolu Hodnocení a kompletní památková dokumentace vesnických sídel v České republice se zabývala průzkumem lidové architektury v Beskydech), podílela se také na zpracování plánů zásad památkové ochrany městských památkových zón. V roce 2011 byla jmenována vedoucí odboru péče o památkový fond.