Technické památky a jejich využití v Norsku a České republice. Mezinárodní konference v Ostravě 5. a 6. dubna 2016

Cílem uspořádané mezinárodní konference bylo na základě konkrétních příkladů industriálního dědictví z České republiky a Norska otevřít odbornou diskusi k současnému stavu poznání tohoto fondu kulturního dědictví, jeho zhodnocení, zprostředkování a využití u nás i v zahraničí.

Na konferenci vystoupili mluvčí z partnerské organizace v Riksantikvaren a spřátelených institucí v Norsku, zástupci z řad angažovaných vysokých škol i soukromých vlastníků. V mezinárodním a mezioborovém kontextu byly prezentovány také výsledky projektu Průmyslové dědictví – výměna zkušeností s dokumentací a hodnocením průmyslového dědictví, jenž byl realizován za finanční podpory FM EHP v letech 2014–2016.

Výsledky bilaterální spolupráce představila taktéž výstava, kterou mohli účastníci konference a zájemci zhlédnout v rámci doprovodného programu v renovovaných prostorách sídla NPÚ, ÚOP v Ostravě.

Výstup konference - odborná dvojjazyčná publikace Technické památky v Norsku a České republice, náhledové pdf

book_eea.pdf PDF (18,48 MB)