Metodické centrum průmyslového dědictví

Metodické centrum průmyslového dědictví vzniklo z potřeby zlepšit poznání, dokumentaci a ochranu technických a průmyslových památek (památky výroby, těžby, dopravy, spojů a skladování).
Odborníci se na industriální památky intenzivněji zaměřují v posledních patnácti až dvaceti letech v souvislosti se zánikem výroby a uzavíráním či proměnou průmyslových areálů. Na rozdíl od starších památek, u kterých společnost poměrně jednoznačně sdílí názor, že by se měly chránit, nejsou hodnoty technických památek často rozpoznány o oceněny.

Metodické centrum technických památek a průmyslového dědictví bylo vytvořeno v rámci územního odborného pracoviště NPÚ v Ostravě s cílem zlepšit poznání, dokumentaci a ochranu technických a průmyslových památek (památky výroby, těžby, dopravy, spojů a skladování), které mají svůj specifický hodnotový systém (typologická významnost, kontinuita technologie) a k jejichž ochraně existují specifické přístupy. Téma průmyslového dědictví je v památkové péči poměrně krátce reflektované, památkáři se na industriální památky intenzivněji zaměřují v posledních patnácti, dvaceti letech v návaznosti na ukončování výroby a uzavírání či proměnu průmyslových areálů. Na rozdíl od starších památek, u kterých společnost poměrně jednoznačně sdílí názor, že by se měly chránit, nejsou hodnoty technických památek často dostatečně rozpoznávány a oceňovány. I tyto důvody vedly k založení metodického pracoviště.

Cílem ostravského metodického centra není zastoupit specialisty na jednotlivých územních pracovištích NPÚ, ale naopak ve spolupráci s nimi pokrýt formou systematických průzkumů (rešerše literatury, terénní a archivní průzkum) významné a dosud opomíjené velké průmyslové areály, dopravní tahy a energetické systémy, které měly klíčový význam v procesu industrializace. Důraz je kladen na komplexní výstupy a jejich prezentaci. Základními typy výstupů výzkumu jsou přednášky a publikace přibližující získané poznatky, podávání návrhů na památkovou ochranu a konzultace při památkové obnově. Vedle toho se centrum také zabývá sjednocením terminologie v oblasti technických památek.

Publikační činnost

Publikační činnost je jednou z priorit Metodického centra průmyslového dědictví. Obálky vydaných publikací naleznete v galerii níže, informace o jednotlivých titulech se nacházejí v e-shopu. Osobně je možné publikace zakoupit v knihovně ostravského územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu na adrese Odboje 1, Ostrava-Moravská Ostrava.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Michaela Ryšková

  • památkář
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 775 892 640
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava 70200