Kontakt

Adresa

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
v Ostravě
ul. Odboje 1941/1
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Telefon
a e-mail

+420 595 133 903
sekretariat.ostrava@npu.cz

Podatelna

po–pá 9–11.30 a 12.30-14.30

E-podatelna a dat. schránka

2cy8h6t
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

Ředitel ÚOP

Mgr. Michal Zezula, Ph.D.

 • ředitel/ka územního odborného pracoviště
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 955, 724 664 003
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava

Kancelář ředitele - referát

Mgr. Petra Batková

 • pracovník vztahů k veřejnosti
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 958, 724 474 537
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
redaktor

Zuzana Kunátová

 • administrativní a spisový pracovník
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 903
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava

Oddělení ekonomiky a provozu

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Ing. Pavel Bosák

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 904, 775 443 247
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Ing. Nina Vlčková

 • personalista
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 959, 770 149 341
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Bc. Libor Dostalík

 • provozář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 733 673 653
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Ing. Pavla Hermanová

 • referent majetkové správy
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava

Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě

prof. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D.et Ph.D.

 • vedoucí metodického centra
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 664 001
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
ředitel Metodického centra průmyslového dědictví
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Michaela Ryšková

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 775 892 640
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
technické památky
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Alena Borovcová, Ph.D.

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 527 537
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
technické památky
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Ing. Jana Kynclová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 400 270
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
technické památky
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Radek Míšanec

 • výzkumný a vývojový pracovník
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 778 544 450
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
technické památky

Odbor evidence, dokumentace a IS

Mgr. Marta Koubová

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 945, 724 146 276
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 evidence mobiliárních a historických knihovních fondů
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Gabriela Čočková

 • dokumentátor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 905, 724 474 525
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
fotoarchiv negativů

Bc. Irena Tichá

 • pracovník dokumentačních fondů
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 902, 777 481 797
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava

Oddělení evidence památek a IS

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Pavla Havlenová

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 926, 725 742 811
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 nemovité kulturní památky (okresy Nový Jičín, Frýdek-Místek)
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Markéta Klvačová

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 926, 777 439 255
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Marcela Gavendová

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 948, 724 400 277
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Pavlína Ryšková

 • pracovník dokumentačních fondů
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 946, 775 412 056
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 dokumentátor; movité kulturní památky
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Pavel Maren

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 923, 724 146 312
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
GIS, MIS
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 geografický informační systém (GIS), metainformační systém (MIS), územně analytické podklady

Oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Jana Koudelová, Ph.D.

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 952, 778 761 767
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Romana Rosová, Ph.D.

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 953, 724 793 914
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
průzkumy a archívní průzkumy
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Petra Kaniová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 553 715 485, 724 527 529
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Bezručovo nám. 1147/1, Opava
průzkumy
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Martin Strakoš

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 953, 775 892 639
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
reidentifikace

Odbor péče o památkový fond

Ing. arch. Marie Bartošová

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 933, 724 400 276
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava

Oddělení garantů území

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Ing. Jiří Dudek

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 937, 724 400 267
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
specialista - urbanismus a územní plánování
Garant území: ORP Český Těšín, ORP Havířov
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Markéta Jurašková

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 940, 724 528 418
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Hana Pavelková

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 553 715 485, 724 528 025
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Bezručovo nám. 1147/1, Opava
Garant území: ORP Krnov, ORP Vítkov, OP MPZ Opava (mimo KP)
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Michaela Pflegrová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 553 715 485, 725 712 370
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Bezručovo nám. 1147/1, Opava
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Andrea Stanieková

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 936, 778 701 953
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Ing. arch. Vitold Sikora

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 934, 770 160 314
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
Garant území: Moravská Ostrava a Přívoz

Oddělení specialistů

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Tomáš Nitra

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 938, 724 527 380
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
specialista - lidová architektura
Garant území: ORP Karviná
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Dalibor Halátek

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 943, 770 195 067
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
specialista - restaurování
Garant území: OP Ostrava-Hrabůvka
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Ing. arch. Martina Lehnertová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 553 715 485, 778 981 787
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Bezručovo nám. 1147/1, Opava
Garant území: specialista na urbanismus
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Andrea Miczková

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 941, 778 883 095
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
Garant území: historická zeleň, zahrady a parky

Odbor archeologie

Mgr. Jindřich Hlas

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 553 628 508, 724 400 279
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Bezručovo nám. 1147/1, Opava
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Zdeňka Greiplová

 • pracovník dokumentačních fondů
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 553 628 508, 778 470 507
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Bezručovo nám. 1147/1, Opava
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Bc. Michaela Zezulová

 • archeolog
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 553 628 508, 724 474 547
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Bezručovo nám. 1147/1, Opava

Oddělení archeologických výzkumů

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Barbara Marethová

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 553 628 508, 778 773 565
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Bezručovo nám. 1147/1, Opava
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Marek Kiecoň

 • archeolog
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 553 628 508, 724 664 016
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Bezručovo nám. 1147/1, Opava
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. František Kolář

 • archeolog
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 553 628 508, 724 664 014
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Bezručovo nám. 1147/1, Opava
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Pavel Malík

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 553 628 508, 602 147 539
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Bezručovo nám. 1147/1, Opava
asistent

Oddělení péče o archeologické nálezy

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Tereza Tichá Krasnokutská

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 553 628 508, 724 664 017
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Bezručovo nám. 1147/1, Opava
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Hana Pravdová

 • konzervátor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 553 628 508, 732 576 118
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Bezručovo nám. 1147/1, Opava
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Ing. Lumír Kunčík

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 553 628 508, 602 147 537
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Bezručovo nám. 1147/1, Opava
správce budov
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Martin Kahoun

 • konzervátor
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava