Národní památkový ústav v Olomouci nekádruje literární odkaz Petra Bezruče

Olomoucké pracoviště NPÚ reaguje na opakované mediální nepřesnosti v případu zrušení památkové ochrany Červeného domku v Kostelci na Hané.

Národní památkový ústav v Olomouci je znepokojen opakovanými útoky na údajnou neodbornost svého vyjádření v řízení o zrušení památkové ochrany domu s číslem popisným 153 na pozemku parcelní číslo 993/2 v katastrálním území v Kostelci na Hané. Naposledy jsou nepřesnosti uvedeny v článku pro Haló noviny ze dne 5. dubna 2016, na straně 2, autora (ku) konkrétně citujeme: „… a že podle nich byl Bezruč jako básník značně přeceňován, takže není nutné, aby domek byl nadále kulturní památkou“. Poslanec Miroslav Grebeníček se v interpelaci na ministra kultury Daniela Hermana ptá, nakolik se slučuje neodborné, kulturně negramotné a ideologizující kádrování, které podle ČTK uplatnila olomoucká pobočka NPÚ vůči Petru Bezručovi s kulturní politikou NPÚ a přístupy Ministerstva kultury České republiky.

Z toho důvodu zveřejňujeme plný rozsah vyjádření NPÚ ze dne 1. října 2015 odeslaného do řízení MK ČR k posuzování setrvání památkové ochrany objektu v Kostelci na Hané.

Z uvedeného vyplývá, že NPÚ nehodnotí ve svém vyjádření literární odkaz Petra Bezruče a už vůbec netvrdí, že Bezruč byl jako básník značně přeceňován. NPÚ v žádném případě není orgánem „schvalujícím“ postup MK ČR, jak se mylně domnívá pan poslanec Miroslav Grebeníček.

 

Kontakty:

  • Mgr. František Chupík, Ph.D., ředitel, tel.: 585 204 111
  • Vlastimil Staněk, pracovník vztahů k veřejnosti, tel.: 585 204 134

 

 

 

Vyjádření NPÚ v Olomouci, č. j. NPÚ-391/62691/2015 ze dne 1. 10. 2015