Knihovna a badatelna

Odborná knihovna NPÚ, ú. o. p. v Olomouci je zařazena v odboru evidence, dokumentace a informačních systémů, a je tematicky zaměřena na oblast památkové péče, architektury, dějin umění, historie, archeologie a jim příbuzných oborů. V současnosti má kompletně zpracovaný fond monografií od roku 1892 a periodik od roku 1910, celkem je to aktuálně 16 462 publikací včetně periodik.

Otevírací doba knihovny pro externí badatele je PONDĚLÍ a STŘEDA v době 9 - 14 hodin.

Vždy je však nutno se s pracovníky knihovny a badatelny v předstihu domluvit na termínu vašeho příchodu a specifikovat požadované materiály. 

Badatelé si požadované knihovní jednotky či dokumenty vždy nejdříve vyhledají na webu olomouckého pracoviště NPÚ v online katalogu Carmen a konkrétní odkaz odešlou pracovníkovi knihovny e-mailem. V případě dokumentačních fondů si je objednají k vyhledání standardní e-mailovou a telefonickou komunikací (dokumentační fondy totiž ještě nejsou v elektronickém systému Carmen evidovány všechny). Jakmile budou požadované dokumenty připraveny, knihovník informuje zájemce telefonicky nebo e-mailem. 

Využívat knihovní jednotky a dokumentační fondy lze pouze prezenční formou po vyplnění badatelského listu. Pro vyhledávání v celostátním systému knihoven NPÚ (15 pracovišť) prosím použijte tento odkaz: Souborný online katalog NPÚ.

Ve fondech dokumentačních jsou uloženy:

 • plánová dokumentace stavebních památek, tj. měřická dokumentace stávajícího stavu a projektová dokumentace ke stavebním úpravám,
 • stavebně historické průzkumy stavebních památek a historických sídel,
 • územně plánovací dokumentace historických sídel,
 • mapy,
 • ikonografická dokumentace (tj. stará vyobrazení) stavebních památek a historických sídel,
 • fotografická dokumentace stavebních památek a historických sídel,
 • restaurátorská dokumentace z restaurování stavebních památek a movitých památek,
 • nálezové zprávy

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Veronika Nedorostková, DiS.

 • knihovník
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 585 204 140, 775 888 962
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Olomouci
Horní náměstí 410/25, Olomouc 77900

Mgr. Růžena Marešová

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 585 204 139, 777 480 975
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Olomouci
Horní náměstí 410/25, Olomouc 77900