Archeologické výzkumy

Každý, kdo zamýšlí na území ČR provádět stavební činnost spojenou se zásahy do terénu či zemními pracemi, musí akci ohlásit některé z institucí oprávněných provádět archeologické výzkumy. Jednou z nich je i NPÚ.

Pracovníci archeologických oddělení NPÚ pak na místech, která kvůli stavbě nebo i z jiných důvodů mají zaniknout, provedou odborný záchranný archeologický výzkum (někdy pouze ve formě dohledu).

Pro právnické osoby provádějí investorské (investorem hrazené) archeologické výzkumy tři největší archeologická pracoviště NPÚ – Praha, Ostrava a Olomouc.  V omezené míře je však provádí i další, například pracoviště v Plzni.

(Více informací o povinnostech stavebníka: http://arub.avcr.cz/pamatkova-pece/.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

PhDr. Pavel Šlézar, Ph.D.

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 585 224 156, 602 571 770
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Olomouci
Michalská 252/3, Olomouc 77900
Pavel Šlézar, narozen v roce 1977, po maturitě na gymnáziu Jana Opletala v Litovli studoval v letech 1995–2000 středověkou archeologii na Slezské univerzitě v Opavě a v letech 2000–2002 archeologii na Západočeské univerzitě v Plzni. Disertační práci obhájil v roce 2016 na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Od roku 1999 je zaměstnán v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Olomouci. Specializuje se na období středověku, zejména problematiku měst a opevněných sídel, dopravu a cestování, krajinnou archeologii a archeologickou památkovou péči. Je autorem více než stovky odborných prací, spoluautorem výstav a spoluřešitelem několika grantových projektů Ministerstva kultury ČR a Grantové agentury ČR. Od roku 2009 také působí na katedře historie FF UP v Olomouci, je členem redakční rady časopisu Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci.