Služby

Olomoucké pracoviště je institucí, která poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek v Olomouckém kraji. Rádi vám podáme informace a poradíme v oblasti památkové péče. Nabízíme také naši badatelnu k nahlédnutí do historických knihovních fondů, historických map a plánů, stavebněhistorických průzkumů. Pro okresy Olomouc, Šumperk, Jeseník byly vydány Seznamy nemovitých kulturních památek, pro okresy Prostějov a Přerov Soupisy nemovitých kulturních památek. 

Naši pracovníci se specializují na různé oblasti památkové péče, s nimiž vám mohou poradit. Jsou to mimo jiné:

 • městská architektura a urbanismus
 • vesnické stavitelství
 • technické a průmyslové památky
 • šlechtická sídla
 • židovské památky
 • církevní památky
 • památky zahradního umění a parky
 • zeleň v prostředí kulturních památek a památkových území
 • sochařská díla a drobné památky v krajině
 • restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl
 • archeologie
 • mobiliární fondy
 • historické knihovní fondy
 • historické mapy a plány
 • evidence a informace o památkovém fondu
 • stavebněhistorický průzkum