Časopis Památky

Časopis Památky je odborné recenzované periodikum vydávané Národním památkovým ústavem od roku 2022. Vychází pětkrát ročně a jednotlivá čísla jsou věnována okruhům Západní Čechy, Jižní Čechy, Východní Čechy, Morava a Slezsko, Morava. Cílem časopisu je představit odborné i laické veřejnosti dění v oblasti památkové péče v jednotlivých regionech České republiky a prezentovat výsledky odborné práce. Časopis je určen všem zájemcům o památky, kulturní dědictví, obor památkové péče, kulturní historii, a to jak z řad odborníků, akademiků, tak z řad úředníků státní správy a samosprávy a širší poučené i laické veřejnosti. 

Informace k časopisu Památky můžete nalézt zde:  https://pamatky.npu.cz/

POKYNY PRO AUTORY ČASOPISU PAMÁTKY, OKRUH MORAVA A SLEZSKO:

Časopis nabízí prostor k odborné diskusi všem autorům, kteří se zabývají památkami, ať už působí na univerzitách, ve výzkumných organizacích, v paměťových institucích, na památkových úřadech nebo ve správě budov, jako urbanisté, architekti, stavební historici, restaurátoři nebo vlastníci památek v Olomouckém kraji.

Příspěvky je možno zaslat na e-mail: kolarova.sandra@npu.cz  

Redakční rada má právo příspěvek odmítnout. 

Snaha redakční rady i vydavatele časopisu přijde vniveč, pokud nebude naplněn kvalitním obsahem. Proto nám, prosím, pomozte, aby se toto společné periodikum olomouckého a ostravského pracoviště (Morava a Slezsko) stalo hodnotným a atraktivním šiřitelem aktuálních informací o památkové péči v našem kraji.

Již vyšlo:

  

Morava a Slezsko 1/2022/4

Články a Studie

  • Archeologické nálezy na Landeku ve 2. polovině 19. století. Příspěvek k počátkům archeologického bádání na Ostravsku
  • Průzkum malby Zvěstování Panny Marie v poutním chrámu ve Staré Vodě u Libavé pomocí bezpilotní helikoptéry
  • Význam Slovenské strely ve sbírce automobilů TATRA z pohledu muzejnictví a památkové péče

Ze světa památek - Z historie památkové péče

  • Dřevěné konstrukce historických staveb pohledem památkové péče - nástin přístupů a hodnot ve světle dnešní reality
  • Transfer dřevěné stodoly ze Skaličky

Pohledem památkáře

  • O záchraně a novém zpřístupnění paláce hradu Helfštýna

Obnovy a restaurování

  • Kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku a jeho generální rekonstrukce

Neobjevené památky

  • O smírčích křížích a kamenech nejen na území Moravskoslezského kraje a na Těšínsku

 

Možné zakoupit zde:

https://www.npu.cz/cs/e-shop/97784-pamatky-morava-a-slezsko-4-2022

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Sandra Kolářová

  • redaktor
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 585 204 134, 725 718 061
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Olomouci
Horní náměstí 410/25, Olomouc 77900