Pro média

Národní památkový ústav je velkou organizací s celostátní působností, mnoha pracovišti v jednotlivých krajích a více než stovkou památkových objektů přístupných veřejnosti. Na každém z nich jsou pracovníci připraveni odpovídat na vaše dotazy.

Upozornění: fotografie jsou k dispozici bezplatně výhradně novinářům pro nekomerční použití, jež bude v souladu s tématem prezentovaným Národním památkovým ústavem.

Tiskové zprávy

12. ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska v Cholině

17. 6. 2024

vydal ÚOP v Olomouci

V sobotu 20. července 2024 se uskuteční již 12. ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska, tentokrát v Olomouckém kraji v obci Cholina, jež...

Historickým městem roku 2023 je v Olomouckém kraji Šternberk

1. 2. 2024

vydal ÚOP v Olomouci

Do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ v Olomouckém kraji za rok 2023 se přihlásila dvě města.

Nová publikace Olomoucké knížectví Přemysla Otakara I. (1201-1212)

26. 1. 2024

vydal ÚOP v Olomouci

Kniha na základě písemných pramenů a nových archeologických nálezů přináší první ucelený pohled na období přímé vlády Přemysla Otakara I. nad...

Restaurování vikýřů Petrášova paláce, sídla NPÚ, ÚOP v Olomouci

16. 11. 2023

vydal ÚOP v Olomouci

Během měsíce října tohoto roku se uskutečnila obnova vikýřů budovy Petrášova paláce na Horním náměstí 25, tj. sídla NPÚ, ÚOP v Olomouci.

Oprava střechy kulturní památky v Hranicích

30. 10. 2023

vydal ÚOP v Olomouci

V současné době probíhají dokončující práce na opravě střechy nemovité kulturní památky v Hranicích na ulici 28. října č. p. 129.

Archeologické léto 2023

11. 9. 2023

vydal ÚOP v Olomouci

I v letošním roce se archeologové NPÚ, ÚOP v Olomouci zapojili do celorepublikové akce „Archeologické léto“ organizované Archeologickými ústavy AV ČR v...

Znovuotevření Arcidiecézního muzea v Olomouci

23. 6. 2023

vydal ÚOP v Olomouci

Budova Arcidiecézního muzea v Olomouci prošla v letech 2020 až 2023 obnovou a na konci dubna roku 2023 byla opět otevřena veřejnosti. Stavební a restaurátorské...

Obnova kostela sv. Kříže v Javorníku

28. 4. 2023

vydal ÚOP v Olomouci

Zrestaurováním umělecky velmi kvalitních středověkých a částečně i renesančních nástěnných maleb vyvrcholila v roce 2022 dlouholetá obnova hřbitovního...

Historickým městem roku 2022 v Olomouckém kraji je město Šternberk

31. 1. 2023

vydal ÚOP v Olomouci

Vítězem v soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v Olomouckém...