Památky v našem kraji

Hlavním posláním pracoviště je ochrana a zachování památkového fondu v Olomouckém kraji. Na jeho území je jedna památka UNESCO (sloup Nejsvětější Trojice na olomouckém Horním náměstí), 13 národních kulturních památek, 2205 nemovitých a 5294 movitých kulturních památek, 2 městské památkové rezervace, 15 městských památkových zón, 1 vesnická památková rezervace a 9 vesnických památkových zón.