Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

Památková rada

Poradní orgán v oblasti řešení nejvýznamnějších problémů oboru památkové péče a praxe Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci.

 • Ing. arch. Zdeněk Beran
 • Ing. arch. Naděžda Goryczková
 • PhDr. Bohdan Kaňák
 • Ing. arch. David Mareš
 • Prof. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
 • Doc. PhDr. Karel Müller
 • PhDr. Tomáš Niesner
 • Ing. arch. Milan Obenaus
 • Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
 • Doc. PhDr. Josef Štulc
 • PhDr. Zdeněk Vácha
 • Ing. arch. Blanka Zlamalová
 • Prof. PhDr. Pavel Zatloukal
 • Mgr. Ondřej Belšík - tajemník

Statut a jednací řád Památkové rady

Krajská archeologická komise

Poradní orgán ředitele ve věcech záchrany, ochrany a péče o archeologické dědictví v působnosti územního odborného pracoviště v Olomouci.

 • PhDr. Pavel Šlézar, Ph.D.
 • Mgr. Radek Bláha
 • PhDr. Pavel Fojtík
 • doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
 • doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D. 
 • Mgr. Marek Peška, Ph.D.
 • Mgr. Jakub Vrána, Ph.D.
 • PhDr. Pavel Michna

Statut a jednací řád Krajské archeologické komise 

Regionální komise pro Ústřední seznam kulturních památek

Komise pro posuzování návrhů na prohlášení věcí za kulturní památky (KP) a návrhy na zrušení památkové ochrany kulturních památek. Současně posuzují odborná stanoviska garantů oddělení evidence, dokumentace a informací, která jsou zpracována na základě požadavku Ministerstva kultury České republiky (podněty na prohlášení věci za KP či zrušení památkové ochrany KP).

 • Ing. Dalibor Buršík
 • Mgr. Ondřej Belšík
 • Mgr. Jiří Kaláb
 • Ing. Jarmila Marková
 • Ing. arch. Dobroslava Neckařová
 • Ing. Jana Mrňková
 • Mgr. Růžena Marešová
 • Mgr. Josef Rozkopal

Statut a jednací řád Regionální komise

Interní komise

Interní komise je vnitřním poradním orgánem ředitele pro posuzování záměrů složitých nebo problematických obnov kulturních památek, zásadních stavebních nebo urbanistických zásahů a novostaveb v památkově chráněných územích na území Olomouckého kraje.

 • Mgr. Ondřej Belšík
 • Ing. arch. Helena Grassová
 • Mgr. Jiří Kaláb
 • Ing. Jarmila Marková
 • Ing. arch. Dobroslava Neckařová

Základní ustanovení a jednací řád Interní komise