Organizační struktura

Stručné životopisy ředitele a vedoucích odborů.

Ředitel ÚOP v Olomouci

Mgr. František Chupík, Ph.D.

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor teorie a dějiny výtvarného umění, kde také v roce 2010 získal titul Ph.D. Funkci ředitele územního odborného pracoviště v Olomouci zastává od 1. ledna 2011.

Celý text

Mgr. Ondřej Belšík

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 585 204 126, 725 712 358
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Olomouci
Horní náměstí 410/25, Olomouc 77900
Ondřej Belšík, narozen v roce 1976, po ukončení středoškolského studia na Purkyňově gymnáziu ve Strážnici absolvoval v letech 1994 až 2000 magisterské studium oborů historie a filozofie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2001 až 2006 postupně pracoval na Magistrátu města Brna, v Masarykově muzeu v Hodoníně a na Ministerstvu vnitra ČR. Od roku 2006 je zaměstnán na olomouckém územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu, nejdříve jako garant území okresu Prostějov, od roku 2011 jako náměstek pro památkovou péči a od roku 2013 jako vedoucí odboru péče o památkový fond. Mimo odbornou agendu obnovy kulturních památek se věnuje stavebněhistorickému průzkumu a dokumentaci památkového fondu, zejména historickým krovovým konstrukcím a povrchovým úpravám stavebních památek. Je autorem řady odborných a populárně-vědeckých článků, výsledy vlastní badatelské práce prezentuje na oborových seminářích, v rámci vysokoškolské přednáškové činnosti (FF MU v Brně, FF a PdF UP v Olomouci) ale také v akcích pořádaných pro širší veřejnost.

PhDr. Pavel Šlézar, Ph.D.

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 585 224 156, 602 571 770
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Olomouci
Michalská 252/3, Olomouc 77900
Pavel Šlézar, narozen v roce 1977, po maturitě na gymnáziu Jana Opletala v Litovli studoval v letech 1995–2000 středověkou archeologii na Slezské univerzitě v Opavě a v letech 2000–2002 archeologii na Západočeské univerzitě v Plzni. Disertační práci obhájil v roce 2016 na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Od roku 1999 je zaměstnán v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Olomouci. Specializuje se na období středověku, zejména problematiku měst a opevněných sídel, dopravu a cestování, krajinnou archeologii a archeologickou památkovou péči. Je autorem více než stovky odborných prací, spoluautorem výstav a spoluřešitelem několika grantových projektů Ministerstva kultury ČR a Grantové agentury ČR. Od roku 2009 také působí na katedře historie FF UP v Olomouci, je členem redakční rady časopisu Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci.

Mgr. Milan Škobrtal

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 585 204 147, 725 314 161
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Olomouci
Horní náměstí 410/25, Olomouc 77900
Milan Škobrtal, narozen v roce 1983, absolvent oboru Teorie a dějiny výtvarných umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci z roku 2011. Profesně se zaměřuje na barokní výtvarné umění, zejména na sochařství. V rámci Národního památkového ústavu pracoval na oddělení evidence a dokumentace kulturních památek a dále na oddělení specialistů na péči o památkový fond. Od roku 2024 je vedoucím odboru evidence, dokumentace a IS.