Medailonek ředitele

Mgr. František Chupík, Ph.D.

Mgr. František Chupík, Ph.D.


narozen v Kyjově (1974), studoval mezi lety 1989–1993 na Purkyňově gymnáziu ve Strážnici a po té pokračoval ve studiu do roku 1998 na katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde absolvoval obor teorie a dějiny výtvarného umění. V roce 2010 zde získal titul Ph.D. v badatelské oblasti raně novověkých fortifikací.

Další školení a vzdělávaní: 2010 – absolvoval studijní program Management of Unesco World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries na International Cultural Centre v Krakově, 2014 – Kurz Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčních opatření, 2021 – Rozvoj měkkých dovedností v rámci projektu Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče  o kulturní dědictví ČR.

Od roku 1998 působí ve Státním památkovém ústavu v Olomouci (od 1. 1. 2003 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci), a to jako specialista pro restaurování (1998–2003), vedoucí oddělení specialistů (1999–2003), vedoucí úseku provozu instalovaných objektů a expozic (2003–2006), náměstek pro výkon památkové péče (územní konzervátor; 2006–2010). K 1. 1. 2011 byl na základě výsledků otevřeného výběrového řízení jmenován ředitelem.

V průběhu praxe se specializoval na restaurování, poté na racionalizaci správy instalovaných objektů a výkonu vlastnických práv ke státnímu kulturnímu majetku. Od roku 2001 provádí monitoring památky zapsané na seznam UNESCO - Čestného sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Je iniciátorem a spoluautorem Etického kodexu NPÚ. Koncentruje se na hraniční případy v památkové praxi a teorii (metodologii) památkové péče. Externě přednáší na Katedře dějin umění FF UP v Olomouci.

Aktuální členství v radách, komisích apod.:

  • Vědecká rada generální ředitelky NPÚ
  • Památková rada ředitele NPÚ ÚOP v Ostravě
  • Interní rada ředitele NPÚ ÚPS v Kroměříži
  • Komise pro udělení Ceny Historické město v Olomouckém kraji (Soutěž o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ)
  • Komise pro udílení Ceny Rudolfa Eitelbergera
  • Pracovní skupina 6: Památky Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace
  • Pracovní skupina pro přípravu Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace NPÚ 2024–2028
  • a dalších, průběžně vznikajících a následně zanikajících.

Profil orcid.org: 0000-0002-5457-0872

Publikační činnost:                                                                                  https://biblio.hiu.cas.cz/search?type=global&q=franti%C5%A1ek+chup%C3%ADk#!?pageNumber=2