Územní odborné pracoviště v Olomouci

Zabýváme se poznáváním, dokumentací a prezentací památkového fondu na území kraje, tedy jednotlivých památek i památkových rezervací a zón, včetně bezplatného metodického vedení pro jeho zachování, údržbu a obnovu. Zajišťujeme odborný památkový dohled, provádíme také archeologické výzkumy.

Územní odborné pracoviště v Olomouci je krajským pracovištěm Národního památkového ústavu s územní působností na území Olomouckého kraje. 

Naše pracoviště je odbornou institucí památkové péče, což znamená, že zpracováváme odborná vyjádření, která slouží jako podklad pro rozhodování památkových odborů příslušných úřadů, poskytujeme konzultace vlastníkům a uživatelům nejen památkově chráněných objektů. Archeologické oddělení doplňuje a reviduje seznam archeologických nemovitých památek a provádí některé záchranné archeologické výzkumy. Zpracováváme také návrhy na prohlášení nemovitostí či předmětů s uměleckou, historickou, technickou nebo vědeckou hodnotou za kulturní památku a podílíme se na evidenci památkového fondu, tedy nemovitých i movitých památek včetně vybavení státních hradů a zámků či fondů historických zámeckých knihoven. Rovněž se podílíme na evidenci uměleckých předmětů, která slouží při pátrání po odcizených starožitnostech. Spravujeme sbírky plánů, fotografií, shromažďujeme stavební projekty, restaurátorské zprávy a další odborné podklady k poznání kulturního dědictví. Spolupracujeme s ministerstvem kultury při přidělování dotací vlastníkům památek na příkladnou obnovu. Vedeme veřejně přístupnou knihovnu, vydáváme publikace, sestavujeme sborníky, pořádáme přednášky a semináře. Pro okresy Olomouc, Šumperk, Jeseník byly vydány Seznamy nemovitých kulturních památek, pro okresy Prostějov a Přerov Soupisy nemovitých kulturních památek.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Petra Mičková

  • organizační pracovník
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 585 204 111
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Olomouci
Horní náměstí 410/25, Olomouc 77900