Inspirujte se

Ukázky pozitivních vlivů památkové péče a ochrany na objektech, jež jsou součástí našeho kulturního dědictví. Kvalitní výsledek rekonstrukce, opravy, renovace či restaurování je dosažen součinností osvícených majitelů nebo správců památky s památkáři.

Rozhodněte o vítězi ceny Památky děkují v on-line hlasování

Tato cena veřejnosti je udělována Národním památkovým ústavem v rámci ocenění Patrimonium pro futuro. Vyzdvihuje nejlepší počiny v památkové péči. Který z nominovaných projektů získá váš hlas?

Hlasujte zde

Publikace Posvátné umění v nesvaté době | České sakrální umění 1948–1989 – MUO Olomouc

Kniha vydaná jako katalog ke stejnojmenné výstavě Muzea umění Olomouc (27. 10. 2022 – 9. 4. 2023) představuje zásadní soubornou sondu do českých,...

Kostel sv. Kříže v Javorníku po obnově

V roce 2022 byla zakončena dvě desetiletí trvající obnova středověkého kostela nadregionálního významu. Vyvrcholením akce bylo zrestaurování objevených...

Finální stav - pohled od SV, 2022

Stodolu v areálu bývalé fojtské usedlosti čp. 3 ve Skaličce objevil v rámci terénního výzkumu lidové architektury Záhoří pracovník Národního muzea v...

Boční oltář Ukřižování Páně po restaurování

Barokní kostel sv. Jakuba Staršího je jednolodní stavba z roku 1754. Čtyři boční oltáře nacházející se v interiéru kostela byly ve velmi špatném...

Interiér baziliky na Svatém Kopečku po obnově

Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce patří k nejvýznamnějším sakrálním stavbám na Moravě a spolu se Svatými schody a sochařskou...

Výstava O městě, krajině, umění

Kdo chtěl poznat výtvarné, architektonické a urbanistické události v Olomouci v komplexním pojetí, měl příležitost na nedávno ukončené výstavě Muzea...