Knihovna

      
Knihovna NPÚ, ÚOP v Lokti je základní knihovnou se specializovaným fondem a je organizační složkou oddělení evidence, dokumentace a informačních systémů. Tvoří součást referátu dokumentačních fondů a knihovny tohoto oddělení.
  

Knihovna soustavně vytváří, aktualizuje, udržuje a zpřístupňuje profilovaný fond monografií, sborníků, časopisů, kartografických a audiovizuálních dokumentů. V současné době čítá fond téměř 2500 svazků monografií a 2000 svazků periodik.

Tematické složení fondu knihovny NPÚ v Lokti:

Odborné publikace z oboru hmotného kulturního dědictví, památkové péče, dějin umění, architektury, urbanismu, archeologie, restaurování, dějin měst a obcí a jiné regionální publikace.

Elektronický katalog  obsahuje z velké části zpracovaný fond monografií a periodik od konce 18. století po současnost.

Poznámka: při prohledávání fondu monografií a periodik doporučujeme vybrat z nabídkové lišty vedle vyhledávacího pole vždy konkrétní typ dokumentu.

Přírůstky knihovny NPÚ, ÚOP v Lokti můžete sledovat zde.

 

 

Fond knihovny je k dispozici odborníkům, badatelům, studentům i laické veřejnosti formou prezenčních výpůjček. Dokumenty lze po domluvě studovat v badatelně.

Provoz knihovny pro badatelské nebo studijní účely nemá stanovenu pevnou provozní dobu, termíny se sjednávají individuálně.

Kontaktní osoba: Bc. Klára Rozsypalová

Vzhledem k tomu, že požadované dokumenty je nutno předem vyhledat a připravit, lze badatelnu využít pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. 

Provoz knihovny se řídí výpůjčním řádem.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Bc. Klára Rozsypalová

  • památkář
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 352 684 796, 777 501 853
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Lokti
Kostelní 81/25, Loket 35733