Kaple svaté Anny

Kaple svaté Anny nad obcí Vyskeř na vrcholu Hůra náleží bezpochyby vedle Trosek nebo Kozákova k výrazným krajinným dominantám Českého ráje. Poslední památková obnova vtiskla místu jeho původní význam i lesk a nezbývá než věřit, že tento krok ocení všichni příchozí, kteří pohlédnou zpět do minulosti a zastaví se nad krásou a smyslem křesťanské kultury otisknuté v našem kraji.

Dnešní podoba objektu vychází z doby kolem roku 1830, kdy jednolodní orientovaná zděná novostavba nahradila zchátralou předchůdkyni, postavenou pravděpodobně ve druhé polovině 17. století. Původní kaple byla založena z iniciativy obce s podporou hruboskalské vrchnosti a již v této době byla opatřena cenným mobiliářem.

Více informací naleznete v aplikaci Památkový katalog nebo na informativním letáku, vydaném v roce 2015, který je volně distribuován ve třech jazykových mutacích v síti informačních center v regionu Trojzemí. Jeho elektronickou verzi si můžete prohlédnout zde:

Z letáku se dozvíte nejen o významu a historii tohoto poutního místa, ale nabudete i nové poznatky z restaurátorských prací a postupů užitých při celkové obnově.