Sbor Dr. Karla Farského

Sbor Dr. Karla Farského v Semilech byl postaven v roce 1938 dle návrhu architekta a stavitele Vladimíra Krýše. Představuje nejhodnotnější novostavbu tehdejší Církve československé ze sedmi realizací v Libereckém kraji a jednu z nejoriginálnějších celkově.

Slavnost položení základního kamene se konala 8. května 1938 za účasti biskupa Stanislava Korduleho. Stavba sboru probíhala překotně a za čtyři a půl měsíce byla hotová. Dozor nad stavbou měla Krýšova stavební firma a řada stavebních prací byla zde prováděna v režii rady starších. Truhlářské práce provedl Josef Lukeš z Bořkova, klempířské Jindřich Pelant a Josef Hradecký ze Semil, natěračské K. Buriánek a malířské Petr Jirásko a Josef Vlach ze Semil. Náklady na stavbu byly celkově vyčísleny na 298 452 korun. K slavnostnímu otevření sboru, které bylo zároveň i tichou manifestací pro mír a svobodnou republiku, došlo 18. září 1938. Sbor získal jméno zakladatele CČS a prvního jejího patriarchy Dr. Karla Farského, rodáka z nedalekého Škodějova.

Více informací naleznete v aplikaci Památkový katalog nebo na informativním letáku, který jsme v rámci projektu Chraňme památky! vydali ve spolupráci s Libereckým krajem koncem roku 2016 ve třech jazykových mutacích:

Sbor Dr. Karla Farského (CZ)

Dr. Karel Farský-Kirche (DE)

Zbór Dr. Karla Farskiego (PL)

V rámci cyklu Chraňme památky! jsme vydali ještě leták k želeniční stanici v Martinicích v Krkonoších, která byla 6. června 2016 prohlášena Ministerstvem kultury České republiky kulturní památkou. Informativní letáky tak navázali na projekt Prezentace památek, v jehož rámci vyšly v předchozích letech tiskoviny k těmto památkám Libereckého kraje:

Hrad Hamrštejn, Liberec

Kaple sv. Anny, Vyskeř

Kaple sv. Barbory, Grabštejn

V letošním roce řadu doplní další památky, pro jejichž prezentaci formou informativních letáků již shromažďujeme materiály.