Železniční stanice

Železniční stanice Martinice v Krkonoších představuje
v rámci České republiky unikátní areál, dokumentující
v neobyčejné úplnosti systém řízení a zabezpečení provozu
na železnici během 19. a 20. století.

Na martinické nádraží, rozprostřené na vysokém násypu, rozdělujícím v mělké kotlině rozloženou podkrkonošskou obec na dvě části, přijel první vlak 1. června 1871. Došlo tak k propojení dvou již hotových stavebních úseků z Trutnova-Poříčí do Kunčic nad Labem a z Velkého Oseka do Ostroměře, na nichž byl zahájen provoz již 21. prosince 1870. Koncesi na stavbu více než stokilometrové dráhy z Polabí do podhůří Krkonoš, jejíž jsou Martinice se svými 482 metry nadmořské výšky nejvyšším bodem, získala 8. září 1868 společnost Rakouské severozápadní dráhy (Österreichische Nordwestbahn, ÖNWB).

Více informací naleznete v aplikaci Památkový katalog nebo na informativním letáku, který jsme v rámci projektu Chraňme památky! vydali ve spolupráci s Libereckým krajem koncem roku 2016 ve třech jazykových mutacích:

Železniční stanice Martinice v Krkonoších (CZ)

Martinice v Krkonoších Bahnhof (DE)

Martinice w Karkonoszach stacja kolejowa (PL)

V rámci cyklu Chraňme památky! jsme vydali ještě leták ke sboru Dr. Karla Farského v Semilech, která byla 17. října 2016 prohlášena Ministerstvem kultury České republiky kulturní památkou. Informativní letáky tak navázali na projekt Prezentace památek, v jehož rámci vyšly v předchozích letech tiskoviny k těmto památkám Libereckého kraje:

Hrad Hamrštejn, Liberec

Kaple sv. Anny, Vyskeř

Kaple sv. Barbory, Grabštejn

Pro letošní rok připravujeme doplnění řady o další památky, pro jejichž prezentaci formou informativních letáků již shromažďujeme materiály.