Referát archeologie

Referát archeologie zajišťuje archeologickou památkovou péči v Libereckém kraji ve vazbě na památkový fond i mimo něj včetně provádění záchranných archeologických výzkumů v regionu. Zajišťuje odbornou, metodickou
 a poradenskou činnost vlastníkům a stavebníkům v oblasti archeologie
 a koordinuje svou činnost s Krajskou archeologickou komisí
 Libereckého kraje.

 • Provádění záchranných archeologických výzkumů na objektech státních hradů a zámků ve správě NPÚ (NPÚ, ÚOP v Liberci je organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů ve smyslu §21 památkového zákona).
 • Řešení vědeckovýzkumných projektů v úzké vazbě na archeologický památkový fond Libereckého kraje.
 • Prezentace a popularizace archeologického kulturního dědictví.
 • Odborná vyjádření ve správním řízení k zemním pracím na plochách kulturních památek a v plošně chráněných územích.
 • Příprava podkladů a tvorba návrhů na prohlášení věci za kulturní památku ve vazbě na archeologické lokality.
 • Příprava územně analytických podkladů pro potřeby územního plánování
 • Aktivní vyhledávání a dokumentace nových archeologických lokalit a jejich zařazování do památkového fondu.
 • Evidence a správa dat Státního archeologického seznamu ČR.
 • Reidentifikace a evidence archeologických lokalit vedených v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
 • Zprostředkování finančních příspěvků na archeologické výzkumy skrze program podpory záchranných archeologických výzkumů
 • Člen Krajské archeologické komise Libereckého kraje.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Renata Tišerová

 • archeolog
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 485 222 430, 602 118 613
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Liberci
Jablonecká 642/23, Liberec 46001