Referát výzkumů, průzkumů a dokumentace

Odborní pracovníci z referátu výzkumů, průzkumů a dokumentace provádějí stavebně historické a operativní průzkumy, zajišťují odběry dendrochronologických vzorků a vykonávají další doprovodné činnosti,
 v jejichž výsledku přináší zásadní informace využitelné v řadě směrů
 od základního výzkumu až po zcela praktické otázky ochrany a obnovy památkového fondu.

Stavebně historický průzkum (SHP) je exaktní vědecká metoda, jejímž cílem je kompletní poznání a zhodnocení stavby. Výsledky slouží jako jeden ze základních podkladů pro kvalitní a efektivní památkovou péči, zejména při určování optimálních podmínek obnovy nemovitých památek. Současně přináší široké spektrum poznatků pro řadu vědních oborů i popularizační činnost. SHP vychází z detailního poznání stavby a jejího popisu, dále ze shromáždění všech relevantních písemných, plánových i obrazových materiálů; jejich zpracování, utřídění a vyhodnocení vztažené k celé době existence zkoumaného objektu. Nutným podkladem průzkumu je přesné zaměření objektu. Výsledný elaborát obsahuje textovou část, přehledné grafické vyhodnocení, obrazovou a plánovou přílohu zachycující historickou i současnou podobu zkoumané stavby; vše v jasně strukturované podobě.

Podobné postupy využívá operativní průzkum (OPD), jenž se provádí v průběhu stavebních prací, když se při zásahu do konstrukcí či omítek objeví nové prvky a skutečnosti. Operativní průzkum tak zachycuje dosud neznámé stavební situace, které vypovídají o mnohdy nečekaném a dosud neznámém vývoji stavby.

Podstatou operativního průzkumu je převážně zaměření nálezových situací s podrobnou fotodokumentací a následné vypracování nálezové zprávy s interpretací nových poznatků. Mnohdy jde o dokumentaci situací, které budou na dlouhou dobu opět zakryty (například dokumentace zdiva při opravách omítek, dokumentace krovů při výměnách poškozených částí nebo dokumentace nově nalezených architektonických článků). Operativní průzkum se zaměřuje i na dokumentaci dlouhodobě chátrajících a poškozených objektů ohrožených zánikem. Operativní průzkum je časově méně náročný a závěrečnou zprávu je možné vypracovat během několika dní až týdnů.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Ivan Peřina

  • dokumentátor
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 485 222 418, 602 579 295
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Liberci
Jablonecká 642/23, Liberec 46001